Stanowiska podmiotów

Przeglądaj i oceniaj zachowania uczestników zdarzeń. W ten sposób przydzielasz punkty zasług i przewin, według których wyliczana jest zgodność poglądów.

Zwięzły opis postępku:

Manifest programowy partii Ślonoki Razem... (et)

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

W deklaracji programowej partia Ślonzoki Razem deklaruje odrzucenie języka polskiego jako języka używanego w polityce, a przyjęcie dialektu śląskiego, który określają jako język, a nie dialekt, podkreślając przy tym, że stanowi on dla członków partii ważny element samoidentyfikacji nie-polskiej.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Godka – jednym z najważniejszych elementów samoidentyfikacji jest język. Jeśli zapomni się swojego języka, zapomni się też, kim się jest. Jesteśmy pierwszą polityczną organizacją na Śląsku, która nie tylko mówi o chronieniu godki, ale też sam w niej przygotowuje swoje dokumenty, która po śląsku obraduje. Dlatego, że my jesteśmy partią śląską a nie polską partią na Śląsku. Deklarujemy, że naszym językiem w polityce będzie śląsko godka. Żeby udowodnić, że nie jest to, jak chcą nam wmówić, język domowy, mowa prywatna – tylko autentyczna mowa autochtonów Górnego Śląska.

Zdarzenie

Twój aktywny wzorzec decyzyjny

Manifest programowy partii Ślonoki Razem...

Data: czwartek 26 listopada 2020

Karta zdarzenia: (uczestników: 1) Źródło w Internecie
Stanowisko tego wzorca:
Zobacz galerię twoich wzorców

XXx

Co zrobił... (felieton)

W deklaracji programowej partia Ślonzoki Razem deklaruje odrzucenie języka polskiego jako języka używanego w polityce, a przyjęcie dialektu śląskiego, który określają jako język, a nie dialekt, podkreślając przy tym, że stanowi on dla członków partii ważny element samoidentyfikacji nie-polskiej.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Godka – jednym z najważniejszych elementów samoidentyfikacji jest język. Jeśli zapomni się swojego języka, zapomni się też, kim się jest. Jesteśmy pierwszą polityczną organizacją na Śląsku, która nie tylko mówi o chronieniu godki, ale też sam w niej przygotowuje swoje dokumenty, która po śląsku obraduje. Dlatego, że my jesteśmy partią śląską a nie polską partią na Śląsku. Deklarujemy, że naszym językiem w polityce będzie śląsko godka. Żeby udowodnić, że nie jest to, jak chcą nam wmówić, język domowy, mowa prywatna – tylko autentyczna mowa autochtonów Górnego Śląska.
zzz

Wzorce z twojej listy (ważność = 3)

Nie masz żadnych wzorców o ważności `3`. Przeglądaj wzorce tutaj

Szczegółowa prezentacja postępku w przestrzeni publicznej

Podmiot publiczny Ślonzoki Razem

Ślonzoki Razem

Ślonzoki Razem

Kraj: Polska
Strona domowa

Twoje zainteresowanie podmiotem:

Czarna lub biała lista?

Ujawniając swoje stanowisko w kontekście tej kwestii:

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Uczestniczył(a) w tym zdarzeniu

Uczestnicy

1

Manifest programowy partii Ślonoki Razem...

Twoje zainteresowanie:

Czy to dla ciebie pozytywne zdarzenie?:

Ten postępek daje innym prawo do wydania sądu etycznego o tym postępowaniu:

określa się na tak

Typ postępku: Słowa Rola w zdarzeniu: Opis jeszcze nie został uzupełniony

Opis zachowania uczestnika zdarzenia

Uczestnik... W deklaracji programowej partia Ślonzoki Razem deklaruje odrzucenie języka polskiego jako języka używanego w polityce, a przyjęcie dialektu śląskiego, który określają jako język, a nie dialekt, podkreślając przy tym, że stanowi on dla członków partii ważny element samoidentyfikacji nie-polskiej..

buttons.most_relevant_excerpt

Jego słowa: Godka – jednym z najważniejszych elementów samoidentyfikacji jest język. Jeśli zapomni się swojego języka, zapomni się też, kim się jest. Jesteśmy pierwszą polityczną organizacją na Śląsku, która nie tylko mówi o chronieniu godki, ale też sam w niej przygotowuje swoje dokumenty, która po śląsku obraduje. Dlatego, że my jesteśmy partią śląską a nie polską partią na Śląsku. Deklarujemy, że naszym językiem w polityce będzie śląsko godka. Żeby udowodnić, że nie jest to, jak chcą nam wmówić, język domowy, mowa prywatna – tylko autentyczna mowa autochtonów Górnego Śląska.

Opis jeszcze nie został uzupełniony

Szczegóły zachowania

Oceń zachowanie uczestnika zdarzenia

Zgodność z twoją cecyzją:

MISMATCH..Brak decyzji jednej lub obu stron! Swoją odpowiedź możesz ustawić tutaj

Zgodność to pomocne naprowadzenie

Odpowiedź na pytanie naprowadzające wspomaga wyszukiwanie postaci o zbliżonych poglądach. Nie służy do wyznaczania poglądu w kwestii.

Kto myśli podobnie?

Zobacz listę postaci publicznych, które mają względem ciebie zbieżne lub sprzeczne poglądy

Podobni do mnie

Ogólnie: uczestnicy zdarzeń swoim zachowaniem wpływają na świat i decyzje inncyh osób.

Słowa: to na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.

działanieTo rzeczywisty czyn, który jest realizacją jakichś poglądów w raktyce, realizacją obietnicy lub zmienia status prawny innych osób. Będzie to głosowanie w sejmie, realizacja przyrzeczenia, realizacja groźby itp. Ważne uściślenie: słowami można też działać - do tego służą performatywy takie jak "niniejszym ogłaszam was mężem i żoną". Czyn osoby upoważnionej to nie słowa (ja udzielę wam małżeństwa), ale działanie.

(wynikają z zachowania - odgadnięte)To na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entitystandpoint

https://niepozwalam.pl/qr/ens/1336

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADrElEQVR4nO3dwW7cKgBA0TZ6///JUbez6JVAgE36zllPZpzoCojHxr+/v79/wd98vX0A3EscJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQ/jv9AV9f+/sb2VPk83M/Xz97PLM/W8f21t9hhZGDJA6SOEjH1xyfVubImrNrbTFyDCPrgHrNyu9y4u9wgpGDJA6SOEiPrjk+rZwzGHnN7PmGWovMrg9mf3bX3+EEIwdJHCRxkF5bc+yyMmevnPPYtUa5mZGDJA6SOEg/fs0xO/fPrj9Wzlv89PWHkYMkDpI4SK+tOXbNxyeuyXhybXHzusTIQRIHSRykR9ccp69/HDnnMXst6onzHE9eB7riZxwlrxAHSRyk3zf/nz1r172s/4drNUYYOUjiIImDdHzNsfI//Yl9NXbdp3rivpjb1j1GDpI4SOIgXXGeY2WuXZm/R+y63/XEZ9kTjNeIgyQO0mvXc3zOlyv3ss7Ouyvrj5VjeHINtIuRgyQOkjhIj+59/uS5ipXvPmaPbdd6yHcr/BjiIImDdMV5jnJ6n/Jd77/yWbv2BTnByEESB0kcpKuft7Iy767sCTZyPLN2PS/G9RxcQRwkcZAevW9l5TqGT7v2vVh5n3/p+bHFyEESB0kcpOPnOU5cB/rpxDrjrTn+tmMzcpDEQRIH6bV7ZU9cy7lrzp49z3Fi/4/6rCcZOUjiIImD9NqeYKf/pz9xz0u9/8j77FrHuJ6DK4iDJA7Sa9eQzu7XOfKeu45h5Nh27UM6y3crXEEcJHGQrnuW/a59t068/4hd52/sz8HVxEESB+mKNcfIPH1637An73lZORfiuxWuIA6SOEhXPG9lxaNz8MLz22bfc4Q1B68RB0kcpEf3Pt9l5d6W2fcZOYbZcxu79jc7zchBEgdJHKSr9yH9tGvdcPr1ZfYajpHPcp6D14iDJA7Sa9dzPHnP6ohdz28b+dkRN+zVYeQgiYMkDtIV15DucmJfjRPHUE5/RzPLyEESB0kcpH9qzTFiZX+OGzjPwRXEQRIH6bU1x23Plju9b/rKM2PfWgMZOUjiIImD9Oia4/TcuXJdZ833p/dNH/ks961wHXGQxEH68ftzcI6RgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhIfwAY4yYy6Pj/0gAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy