Stanowiska podmiotów

Przeglądaj i oceniaj zachowania uczestników zdarzeń. W ten sposób przydzielasz punkty zasług i przewin, według których wyliczana jest zgodność poglądów.

Zwięzły opis postępku:

Kuchciński wyłącza mikrofon R. Winnickiemu, gdy ten pyta o usunięcie z porządku obrad sprawy mienia bezdziedzicznego

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Działając w pozycji marszałka sejmu Marek Kuchciński wyłącza mikrofon posłowi R. Winnickiemu, gdy ten składa wniosek formalny o wyjaśnienie, dlaczego temat ustawy Kukiz'15 o mieniu bezdziedzicznym został zdjęty z porządku obrad (bez należytego uzasadnienia).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: [Na słowa RW "Dlaczego z porządku obrad został zdjęty punkt nt. ustawy o mieniu bezdziedzicznym? ... To jest świadectwem tego, że PiS zamierza płacić Żydom oromne roszczenia majątkowe..."] Panie pośle, to nie jest tematem porządku dziennego. (...) Pańskiego wniosku nie mogę uznać za wniosek formalny, ponieważ... ten... ta... ten punkt nie jest przedmiotem porządku dziennego. Dodatkowe poświadczenie

Zdarzenie

Twój aktywny wzorzec decyzyjny

Robert Winnicki wyciszony z mównicy sejmowej w sprawie roszczeń żydowskich - Wykop.pl...

Data: piątek 17 maja 2019

Karta zdarzenia: (uczestników: 2) Źródło w Internecie
Stanowisko tego wzorca:
Zobacz galerię twoich wzorców

Kuchciński wyłącza mikrofon R. Winnickiemu, gdy ten pyta o usunięcie z porządku obrad sprawy mienia bezdziedzicznego

XXx

Co zrobił... (felieton)

Działając w pozycji marszałka sejmu Marek Kuchciński wyłącza mikrofon posłowi R. Winnickiemu, gdy ten składa wniosek formalny o wyjaśnienie, dlaczego temat ustawy Kukiz'15 o mieniu bezdziedzicznym został zdjęty z porządku obrad (bez należytego uzasadnienia).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: [Na słowa RW "Dlaczego z porządku obrad został zdjęty punkt nt. ustawy o mieniu bezdziedzicznym? ... To jest świadectwem tego, że PiS zamierza płacić Żydom oromne roszczenia majątkowe..."] Panie pośle, to nie jest tematem porządku dziennego. (...) Pańskiego wniosku nie mogę uznać za wniosek formalny, ponieważ... ten... ta... ten punkt nie jest przedmiotem porządku dziennego. Dodatkowe poświadczenie
zzz

Wzorce z twojej listy (ważność = 3)

Nie masz żadnych wzorców o ważności `3`. Przeglądaj wzorce tutaj

Szczegółowa prezentacja postępku w przestrzeni publicznej

Podmiot publiczny Marek Kuchciński

Marek Kuchciński

Marek Kuchciński

Kraj: Polska
Wiki

Opis: Wg danych z profilu sejmowego, wykształcenie: średnie policealne, uzyskane w szkole Policealne Studium Ogrodnicze, funkcje w sejmie: , startował w okręgu wyborczym 22 Krosno. Data i miejsce urodzenia...

Twoje zainteresowanie podmiotem:

Czarna lub biała lista?

Ujawniając swoje stanowisko w kontekście tej kwestii:

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Uczestniczył(a) w tym zdarzeniu

Uczestnicy

2

Robert Winnicki wyciszony z mównicy sejmowej w sprawie roszczeń żydowskich - Wykop.pl...

Twoje zainteresowanie:

Czy to dla ciebie pozytywne zdarzenie?:

Ten postępek daje innym prawo do wydania sądu etycznego o tym postępowaniu:

określa się na tak

Typ postępku: Podjęte działania Rola w zdarzeniu: Opis jeszcze nie został uzupełniony

Opis zachowania uczestnika zdarzenia

Uczestnik... Działając w pozycji marszałka sejmu Marek Kuchciński wyłącza mikrofon posłowi R. Winnickiemu, gdy ten składa wniosek formalny o wyjaśnienie, dlaczego temat ustawy Kukiz'15 o mieniu bezdziedzicznym został zdjęty z porządku obrad (bez należytego uzasadnienia)..

buttons.most_relevant_excerpt

Jego słowa: [Na słowa RW "Dlaczego z porządku obrad został zdjęty punkt nt. ustawy o mieniu bezdziedzicznym? ... To jest świadectwem tego, że PiS zamierza płacić Żydom oromne roszczenia majątkowe..."] Panie pośle, to nie jest tematem porządku dziennego. (...) Pańskiego wniosku nie mogę uznać za wniosek formalny, ponieważ... ten... ta... ten punkt nie jest przedmiotem porządku dziennego.

Opis jeszcze nie został uzupełniony

Szczegóły zachowania

Oceń zachowanie uczestnika zdarzenia

Zgodność z twoją cecyzją:

MISMATCH..Brak decyzji jednej lub obu stron! Swoją odpowiedź możesz ustawić tutaj

Zgodność to pomocne naprowadzenie

Odpowiedź na pytanie naprowadzające wspomaga wyszukiwanie postaci o zbliżonych poglądach. Nie służy do wyznaczania poglądu w kwestii.

Kto myśli podobnie?

Zobacz listę postaci publicznych, które mają względem ciebie zbieżne lub sprzeczne poglądy

Podobni do mnie

Ogólnie: uczestnicy zdarzeń swoim zachowaniem wpływają na świat i decyzje inncyh osób.

Słowa: to na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.

działanieTo rzeczywisty czyn, który jest realizacją jakichś poglądów w raktyce, realizacją obietnicy lub zmienia status prawny innych osób. Będzie to głosowanie w sejmie, realizacja przyrzeczenia, realizacja groźby itp. Ważne uściślenie: słowami można też działać - do tego służą performatywy takie jak "niniejszym ogłaszam was mężem i żoną". Czyn osoby upoważnionej to nie słowa (ja udzielę wam małżeństwa), ale działanie.

(wynikają z zachowania - odgadnięte)To na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entitystandpoint Kuchciński wyłącza mikrofon R. Winnickiemu, gdy ten pyta o usunięcie z porządku obrad sprawy mienia bezdziedzicznego

https://niepozwalam.pl/qr/ens/1327

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADm0lEQVR4nO3dQY7TMABAURhx/yOP2HbBl2Icx87ovSXqNB34So0TO7+/v79/wb987f4AnEscJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQ/qw+wNfX/f197iny+f6jfz5zrCuv/7T672EFZw6SOEjiIC0fc3ya+Y6s7+wrY4K7xgozY50rx7pixdglj/XYkXgdcZDEQXp0zPFpZhyw4n1mzIwDTvj8xZmDJA6SOEjbxhy7jF5zuWtu442cOUjiIImD9KPGHHfdS3HX9Zq3+/m/If9NHCRxkLaNOe6aDxgdZ8zcZ7ri/tCT50WcOUjiIImD9OiYY8XcwOg9m3etc5m5zvKWOZJ3fEq2EAdJHKTlY47V/49fMV+y4nrKyfMZxZmDJA6SOEi/T1vTsWLN6uhxn9xLY3TdypP3qzpzkMRBEgfp0XmOFdcvZj5DHat+tlz5PCeviS3OHCRxkMRBWj7PccUJ9zeMzq+UFfM6V16/wv5/FY4lDpI4SNv2Pp+53/PK+185Vllx/WL0fe4aA81w5iCJgyQO0qPzHCc8A+Wuz3DlWOWuNbqrOXOQxEESB+nRe0h37ek586yWJ6+njL6neQ62EQdJHKSj9yFdMVZ4ci+NE66PzHDmIImDJA7SEWtlZ+Y5Vq/FHfWTxijOHCRxkMRBev2z7Ov977p2s2u97gnzH84cJHGQxEF6zVrZu77v7/oMo+9z132s5jk4gjhI4iA9ulZ29B6LK+/z5L2fo+6aR7FuheOIgyQO0rbnrczMB1w51l3rTnc9b/YE7/70LCUOkjhIr9yfY9Rde33uGkOY5+A44iCJg3TE/RwzTt7nY/X1HftzsI04SOIgbdv7fMbnd+2K8cTo/Z6jz3ibuU7kHlKOIA6SOEg/aq1sHeuEZ9PP/O6urXAccZDEQdq2D+nqdaEr1rM8uV/ZCc9eceYgiYMkDtLRe59fMbM/+sw63hVrakb3Ync/B9uIgyQO0uvHHFes2J909Wvsz8HRxEESB2nbmGPF9+jM89tWfPfXz44eyz2kHEccJHGQHh1z7Nrf4q5nrFx5/agT5jOKMwdJHCRxkF6/PwfrOHOQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB+kv/tAXNQ4exvgAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy