Oceniaj - szukaj sobie podobnych poglądami

Przeglądaj zachowania uczestników zdarzeń w przestrzeni publicznej. Oceniaj ich zgodność z własnymi przekonaniami, aby automatycznie tworzyć czarną listę.

Dwulicowość i kłamstwa w żywe oczy

Choć hipokryzję wykrywają inne mechanizmy aplikacji NiePozwalam, to pytanie pozwala na jej ręczne zgłoszenie i dodanie do puli przewin.

Stanowiska uczestników zdarzeń: 4 | Twierdzenia: 0

ask for reminder:

Czy akceptujesz dwulicowość i kłamstwa w żywe oczy?

O co chodzi

dev

Narzędzia

dev