Oceniaj - szukaj sobie podobnych poglądami

Przeglądaj zachowania uczestników zdarzeń w przestrzeni publicznej. Oceniaj ich zgodność z własnymi przekonaniami, aby automatycznie tworzyć czarną listę.

Blokowanie dostępu do własności

Pytanie jest uszczegółowieniem kwestii nadużywania pozycji przez stronę transakcji. Przykłady to m.in. blokowanie środków przez banki, blokowanie kwot przez Paypal itp.

Stanowiska uczestników zdarzeń: 12 | Twierdzenia: 0

ask for reminder:

Czy tolerujesz firmy, które w jawnie nieetyczny lub podejrzany sposób ograniczają klientom dostęp do nabytych dóbr lub własności?

O co chodzi

dev

Narzędzia

dev