Oceniaj - szukaj sobie podobnych poglądami

Przeglądaj zachowania uczestników zdarzeń w przestrzeni publicznej. Oceniaj ich zgodność z własnymi przekonaniami, aby automatycznie tworzyć czarną listę.

Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW)

1

Stanowiska uczestników zdarzeń: 3 | Twierdzenia: 0

ask for reminder:

Czy chcesz, aby wprowadzono w Polsce jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW)?

O co chodzi

dev

Narzędzia

dev