Zamierzone cele działania aplikacji NiePozwalam

Po co powstało NiePozwalam?

Celem powstania NiePozwalam jest zmienić środowisko działania postaci publicznych, aby maksymalnie uprzykrzyć życie tym, którzy robią, co robią licząc na bezkarność i bierność ofiar. NiePozwalam śledzi uczynki i wzajemne powiązania wszelkich postaci publicznych.

U wyborców i konsumentów - na ich brak rozeznania, a przede wszystkim niechęć do działania wynikający z przekonania o nieskuteczności. Inaczej: projekt wspomaga zwalczanie nawyków nabytych na skutek działania mechanizmów wyuczonej bezradności.

Jak to działa?

Uczestnicy zdarzeń coś mówią, robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. My to rejestrujemy, a ty dostajesz podany na tacy bilans zasług i przewin. Względem dowolnych kryteriów.

Dorobek postaci publicznych (firmy, politycy, partie) jest dziedziczony w relacjach między nimi: partia przejmuje bęcki za swoich członków i odwrotnie. Efektem są rankingi i zestawienia takie jak ten ranking mniejszego zła.


Jak zliczane są przewiny i zasługi

Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem...

Ta biblijna wyliczanka ma bardzo głęboki sens. Osoby publiczne albo coś robią, albo mówią, że zrobią. Często kłamią, składają obietnice, których nie mają zamiaru dotrzymać, albo mówią jedno i robią drugie. Zaniedbanie (bezczynnosc, tolerancja) tez jest formą działania. np. wstrzymanie się od głosu w tym glosowaniu sejmowym

Osoba publiczna może wplywać na świat i zachowanie innych ludzi przez albo słowa (np. obietnice wyborcze ) albo dzialania (np. realizacje obietnic). Na swiat mozna odDZIALywac slowami lub czynami. Do zrobienia tego rozroznienia zainspirowala mnie praca z semiotyki pt. "wypowiedzenia dokonawcze i dokonania wypowiadalne" o performatywach. poznalem na seminarium Jerzego Pelca, semiotyka z wydz. filozofii UW. Poza tym nawiazanie do biblii...

Robocze definicje:

Czyn coś, co zmienia status prawny innych osób, albo taka akcja, która wpływa na innych, nie znanych bezpośrednio ludzi.

Słowa coś, jest zapowiedzią czynu, ale zamiast skutków prawnych wpływa tylko na wizerunek publiczny, a więc m.in na decyzje osób, do których słowa są skierowane. Mogą to być obietnice wyborcze, opublikowane w mediach deklaracje poglądu w jakiejś sprawie.

TABELA: Przykład zestawienia chronologii poglądów użytkownika i parlamentarzysty

Jak porównujemy poglądy Na spacerze z psem obaj macie średnio po trzy nogi?

Zwykły sondaż

Konkurencyjne projekty porównują odpowiedzi na ankiety. Ale ankiety ktoś układa - często na zlecenie. Pytania są w nich sformułowane tak, żeby pytane postacie publiczne zgodziły się odpowiedzieć.

Sondaż NiePozwalam

Nie zadajemy pytań. Bo każde pytanie znaczy co innego dla każdej osoby. Pytanie „czy aborcja do 12 miesiąca ciąży powinna być dozwolona” praktykujący Katolik rozumie binarnie (zero-jedynkowo) i odpowie „nie”. Ale inni mogą odpowiedzieć: to zależy od sytuacji.

Rysunek poglądowy

To sześć doniesień prasowych opisujących sytuację, w której kobieta ciężarna chciała usunąć ciążę. Przyczyny mogły być różne i każdy człowiek dopuszcza inne wyjątki od stosowania własnej lub zapożyczonej etyki: zagrożenie życia matki, ciąża będąca wynikiem gwałtu, ciąża nieletniej, ciąża kazirodcza itp.

Jak widziane są te poglądy i ich zbieżność:

Zwykła metoda

Tradycyjne metody dają taki wynik: na podstawie twoich odpowiedzi ustaliliśmy: obaj jesteście na częściowo tak lub warunkowo tak.

Metoda NiePozwalam

Poglądy obu osób są skrajnie odmienne. Metodologia, a nawet może i filozofia porównywania poglądów w obu przypadkach jest zasadniczo odmienna. Zamiast porównywać poglądy, my zliczamy reakcję na zachowanie uczestników zdarzeń publicznych.

Zobacz sekwencję użycia NiePozwalam

Bojkot i wsparcie

Jedną z funkcji aplikacji to mobilizowanie i organizowanie oporu przeciw

Aplikacja umożliwia m.in. zautomatyzowane grup zadaniowych złożonych z ludzi o zbieżnych poglądach i deklarujących chęć działania.

O NiePozwalam nieco głębiej

NiePozwalam to narzędzie bardzo skomplikowane. Jego twórca uznał, że lepiej stracić na popularności, niż dokonać nadmiernych uproszczeń.

NiePozwalam to nie tylko proste śledzenie polityków. Narzędzie jest realizacją w praktyce głębokich przemyśleń filozoficznych, psychologicznych, etycznych, a nawet lingwistycznych. Wszystkie one wpłynęły na sposób działania aplikacji. W telegraficznym skrócie są to:

Koncepcja OODA

Cykl OODA to model sposobu, w w jaki decyzja jest generowana w naszych umysłach. To sekwencja czterech równolegle uruchamianych procesów, które regulują wymianę informacji ze środowiskiem. Cykl OODA jest kręgosłupem całej aplikacji. Pozwala w optymalny sposób przetwarzać dane (zmienić chaos informacyjny w actable knowledge i - co ważniejsze - efektywnie wykorzystać pozyskane rozumienie środowiska działania (chodzi o tzw. świadomość sytuacyjną) do wywierania wpływu na świat zewnętrzny.

Obserwacja

Zbierz informacje o środowisku swojego przyszłego działania

Zdarzenia Kwestie

Orientacja

Zrozum prawidłowości rządzące twoim otoczeniem i kierowuj nimi

Powiązania Rankingi

Decyzja

Zdecyduj jakie kroki będą najlepsze w danej sytuacji

Kontrakcje Taktyki

Akcja

Podejmij działania tak, aby wywarły one jak najlepszy skutek.

Grupy zadaniowe

Link

Znakomity tekst o cyklu OODA w Wikipedii zajdziesz tutaj .

Rzeczywistość i język ją opisujący

NiePozwalam jest zaawansowanym modelem relacji i zdarzeń zachodzących w świecie społecznym. Jakiekolwiek upraszczanie i wycieczki na skróty skończyłyby się utratą kontaktu z rzeczywistym światem. Urywek książki Time Enough for Love Roberta A. Heinleina, parafraza wywodu Alfreda Korzybskiego, twórcy systemu semantyki ogólnej:

Człowiek żyje w świecie idei. Każdy fenomen jest tak złożony, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć go w całości. Wyodrębnia więc pewne cechy danego zjawiska tworząc nową ideę, a potem przedstawia ideę jakimś symbolem, słowem lub symbolem matematycznym. Ludzkie działania są niemal całkowicie reakcją na symbole. Kiedy myślimy, pozwalamy symbolom działać na inne symbole w pewien ustalony sposób – zgodnie z zasadami logiki lub matematyki. Jeśli symbole zostały wyodrębnione tak, że pod względem budowy są podobne do fenomenu, który reprezentują i jeśli działania na symbolach są podobne do budowy i porządku działań tego fenomenu w rzeczywistym świecie, jesteśmy psychicznie zdrowi. Jeśli nasze logiczno-matematyczne lub słowne symbole zostały źle dobrane, nie jesteśmy psychicznie zdrowi.

Wojny informacyjne

Człowieka bezbronnym wobec manipulacji czyni bałagan w myśleniu. Z kolei społeczeństwo, ale też mniejsze grupy ludzi, staje się bezbronne, gdy traci zdolność do dostrzeżenia i realizowania wspólnego celu. Ta obserwacja kryje się w założeniach koncepcji wojen buntowniczych autorstwa rosyjskiego wojskowego Jewgienija Messnera.

Wojny buntownicze Messnera, koncepcja dezinformacji sformułowana przez Vladimira Volkoffa, koncepcje walki partyzanckiej Mao Zedonga oraz zachodnia koncepcja konfliktów asymetrycznych mówią o rodzaju konfliktu, który określany jest często terminem "wojny informacyjne". Cechą takiego konfliktu jest, cytując za opracowaniem prof. Sykulskiego, m.in.

Upadek etyki wśród polityków, zakłócenia porządku społecznego, utrata poczucia sprawiedliwości społecznej i braku gwarancji praworządności to kilka symptomów, które są poszlaką do tego, że dane społeczeństwo jest przedmiotem ataku w tak zdefiniowanej wojnie.

Architektura aplikacji NiePozwalam została obmyślana celem przeciwstawienia się tym wyżej wymienionym i innym zjawiskom wzmagającym chaos informacyjny, a więc i bezradność osób nim dotkniętych. Niezależnie od tego, czy zjawiska te są generowane czyjąś ręką, czy też toczą się samoistnie.

Link: Znakomity tekst o wojnach buntowniczych

Dlaczego to się nie uda

Konieczność podjęcia działania, a nawet zrewidowania własnych poglądów, wypycha ludzi z tzw. strefy komfortu. U każdej osoby działa to inaczej, gdyż kwestia przyznania się do błędu jest poważną barierą psychologiczną.

Decydenci nie lubią zmian. Ten, kto ma władzę lub pozycję będzie zawsze przeciw zmianom, gdyż każda zmiana jest dla niego zmianą na gorsze. Wzorzec ten widoczny jest na wszystkich poziomach ludzkiej aktywności. W geopolityce, na początku XX wieku, przejawiał się umiłowaniem pokoju przez Imperium Brytyjskie.

Jeśli sprawisz, że ludzie pomyślą, że myślą, pokochają cię. Jeśli rzeczywiście sprawisz, że zaczną myśleć, znienawidzą cię. -- Don Marquis

Aplikacja w trakcie budowy