Typy relacji podmiotów

Oglądasz jeden z typów relacji między podmiotami. Relacje łączą dwa podmioty - dwie firmy, partię i polityka, itp.

Nazwa relacji (p. nadrzędny):

Rodzic

Nazwa relacji (p. podrzędny)

Potomek

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Opis: https://www.wykop.pl/link/4459507/prowokator-atakujacy-policje-to-filmowiec-wnuk-stalinowskiego-prokuratora/

Przykłady tej relacji

(brak tytułu) Karta relacji
(brak tytułu) Karta relacji

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entityrelationtype Rodzic

https://niepozwalam.pl/qr/ert/30

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADUklEQVR4nO3d2W7jNgBA0U7Q///koO/GXCEKN9k95zWLbOOCIGiR+vP9/f0P/M3X6RfAc4mDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImD9O/0//j1tSm4l42cL9cd+emt61479WlMYeQgiYMkDpI4SPMnpC8mTpSuJ3cjc8xttn0acy6x+gK8L3GQxEESB2n5hPTFurXIkX91azJ7vdh6y6lP44eMHCRxkMRBEgdp94T0lJFZ5PV0deL89GmMHCRxkMRBEgfp/zIhHTHx/tP38rFvjHHiIImDJA7S7gnpQxYQJ96OOvKOHvJpFCMHSRwkcZDEQVo+Id22gLhtl/2t617/8sO902tlM3GQxEESB+nPwxfpfm7dlPNjPqK7jBwkcZDEQRIHafc5pCPfhl9POUf2Kd0y8TWP2LCZyshBEgdJHCRxkOavkL7FrvMPOCd/wwdr5CCJgyQOkjhIh88hnTibW7c0eevYp+u/vXWH6cRf/h0jB0kcJHGQxEE6vKlp4lrkqUXPdbuYju+AMnKQxEESB0kcpMPnkI6skF4vPt6azZ26zWDbU55+eYnVF+B9iYMkDpI4SMvvIb1l4vx05G9HFlvXvYX9s2YjB0kcJHGQxEF61pOatn2Dv242NzJdfdqqrpGDJA6SOEjiIC2fkK4752ndafbrHg46ce3VV/acJA6SOEjiIB0+9unUFGzit/DPfFVTGDlI4iCJgyQO0vwV0nUH1G/bZX9t3T2kT/PoF8dZ4iCJgyQO0u4nNU00clvoxJ1Xt8612jYBn8LIQRIHSRwkcZB230M6YuKen5F/dcszH1T1Q0YOkjhI4iCJg3T4SU3XJi56TlxPnHjU/8N9zjthOnGQxEESB+lZxz6ts27//qmdSDY1cZI4SOIgiYP0ORPSbVvyX0w8n3+Ee0jZShwkcZDEQdo9Id12Iv22BzdNnAjvP2n0mpGDJA6SOEjiIC2fkJ6aVd2an478dNvTpUau+ztGDpI4SOIgiYM0/2B8PoaRgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI/wHBh29s3OKX9QAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy