Powiązania między podmiotami

Widzisz relację między dwoma podmiotami. Pozwala ona na dziedziczenie punktów karmy.

Podmiot nadrzędny

Sponsor
Typ relacji

Sponsor

Potwierdzenia
Potwierdzenia trwania relacji

Jak ta relacja ma przewodzić odpowiedzialność

Strony relacji na czarną czy białą listę?

Podmiot podrzędny

Sponsorowany

Nazwa opisowa

Rockefeller Brothers Fund to Sponsor w relacji z podległym mu Akcja Demokracja (Sponsorowany).

Opis

Brak opisu

Dlaczego trzeba uzupełnić daty

Ta relcja nie ma jeszcze zdefiniowanych wszystkich dat początku i zakończenia. Jeśli masz chwilę, wyszukaj stosowną informację w sieci - pomożesz innym użytkownikom.

Co wystarczy: Do prawidłowego działania relacji wystarczy zgłosić rok powstania i końca relacji. Taka przybliżona data pozwala przeliczać dziedziczenie odpowiedzialności między podmiotami.

Dodatkowe informacje

W relacji zdefiniowano daty dzienne:

->

Data odkrycia

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/ent/15735

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-ent15735
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAFtElEQVR4nO3dzW7jMAxG0WnQ93/kYnbeqB/DfzvFPctOLGkCgqpEyf36+fn5B/zmdfcA8FwEBySCAxLBAYnggERwQCI4IBEckAgOSAQHJIIDEsEBieCARHBAIjggERyQCA5IBAckggMSwQGJ4ID0XW/i9SpF2HX8/Wrn/Inx4VAXF6Mv4zh+7n/qOd/v+b+3d/oWmQMSwQGpYVq5hFKZkTaL2dvzeC7Ve+a783GjQc9c1vWtJpA5IBEckDqnlYuR3Iq/RRdXNJ7pwNNO6DNdqX7uW5U9TjSKv4HggDQyrRTlfvP3tHPOAp52co+H9rVCw1hD5oBEcEB60LRS3AgqZubckiS3WundqprzGaPELQgOSCPTSjGxd5Wtz5ZPngJ9ewUkZ38hQ+aARHBA6pxW5n4J95wW89TBPWUXz1MLPzkHto/MAYnggPT1qM18v648HDpOnJspjL5CRwj2kTkgERyQGqaVXP40PuxpuXg6q0uu7JI7M9x+gvp91/Um8FcRHJCW7q3kbh2GkraxeWV0YQw19JRHaLUSmjc5YIxtBAekkdpKbjrwPG5cUfQMI1Rt6WIMozjRTM8vZA5IBAekpeuQubnjfNz4jDGMXPotZnhjGJ5/Cn2G1Qq2ERyQRkr2xZ2uYsEitMFVfO3YXG0ltwDpXbaQOSARHJA6p5VQcbl4YspoJ3cG4PxMbnuteO+e2go+A8EBaWRaOS0sATztzJ0HnjsDQG0FT0RwQBp5Mf7cflRuOji76Jq5jKdyOT9Xf8l9+H1r9SbwVxEckO5/Mf55LCo0Gc2tBYwucmuT8/GuowhDyByQCA5I2y9vKRY+Qn0Z7XjO+oZyfq5q075W6kXmgERwQJp91WRx8yp3hio0GXUV+j26Tgh33d9/i8wBieCAdP87wXL19EvX+dviATDPh40xr+1rhZA5IBEckJburcxt6RT7Co2n6wr83PdDyR5LCA5It728xXi8/TZl8Xq7ITeFFb+f8ydGhaiCzAGJ4IA0csD4knulSa7C7mnZU3PvysyeaS73/Xj6akHmgERwQGqYVjy50XjqlFut5IaRG0/xTNfceHqROSARHJBGVitG3mvfNSqe0S1m+BDP6qn4/fQic0AiOCBtX4fM1Q6Mx0ObaYbQVFg8Dxz6otbWJicyBySCA9LIJlioHBBqueu2S6hYk9vOKk4iud6prWAJwQHptj86XHxrytybu+ZGWCzf7CNzQCI4IM1uguUOZXXdIvcsdrrml+K7vHKvjpmeg8gckAgOSEurlVyDCxfVc3txRcU7/iemFWwjOCCNrFaKJ3KLv7qfn+laRp1yqzBjGLl7mpwEwzaCA9LSX4csFvFzV+k9XSwMzNNXe4GJl7dgFsEBafuAcVeK9nTqKUZ4ZqXibf3c1ZjiewlakDkgERyQtv/osPHU3Lkvj7kzZsXeb9wNI3NAIjggLb0Yv2sB4mmwOD0VzxV75IpQuQJTBZkDEsEBaWm1csl113Wto3iF5PSQfT9OgmEbwQGp851gxRqE8ZRRTWhfieRGGBqzp9MQaivYRnBAuv+vQ16K1YT2YkTx+oyh67QY1yFxG4ID0uzfW/E4r6u0v8mkuDYptpy7v+8599V1PVMhc0AiOCBtHzC+ePaRjJa77jMaXRifyR0PCH0/+3fqf+lotHV8NIIDUue0cinWuM92cr/VhxYpofHk2mnfQzO64DokZhEckEamlRwjxxbnjmI1f+5uvtF76NsY2g0jc0AiOCA9aFrxKC5AQjtdRoNz1XNPO7lTcAlkDkgEB6TONxhv3ivP1cFzy5bcSbDNQswQMgckggNS52ql61fl4suvisPo2ijLDSy0yzd9L5LMAYnggPSgeyt4GjIHJIIDEsEBieCARHBAIjggERyQCA5IBAckggMSwQGJ4IBEcEAiOCARHJAIDkgEBySCAxLBAYnggERwQCI4IP0Hs/CYnWV1RFwAAAAASUVORK5CYII='>

Important variables

Task: show
Itemkind: entityrelations
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..