Podmioty

Zobacz uczestnika zdarzeń publicznych: co zrobił i co powiedział. Osądź jego postępowanie - pomoże to innym zorientować się kto jest kim.

Robert Gwiazdowski

Aktywność: Aktywny |

Prezentery:

Zobacz powiązania i zachowanie w przestrzeni publicznej:

Tożsamość i podstawowa charakterystyka

Główna działalność:
Niezdefiniowana
Aktywność
Aktywny
Imię i nazwisko
Imiona: Robert Nazwisko: Gwiazdowski

Wytworzone treści powiązane

Treści powiązane

to treści zewnętrzne, które postać publiczna tworzyła, lub w nich uczestniczyła.
Brak powiązanych
Opis
(brak opisu)

Kontakt i sugestie

Strona domowa
Strona domowa: Brak danych
Wikipedia
Wikipedia
Kontakt - Facebook
Facebook: Brak danych

Historia aktywności w przestrzeni publicznej

Co widzisz i co możesz zrobić...

Postacie publiczne mówiąc (np. obiecując), robiąc coś (np. głosując w sejmie) wpływają na bieg wydarzeń. Zgłaszaj aktywność publiczną i ją oceniaj!
Zgłoś zdarzenie

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

(Brak szczegółów)

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

(Brak szczegółów)

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

W zdarzeniu #12564 uczestniczył Robert Gwiazdowski---(brak tytułu)...

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Robert Gwiazdowski stwierdza, że Polska potrzebuje 5-10 milionów emigrantów, w tym Hindusów, Wietnamczyków i Chińćzyków. W dalszej wypowiedzi głosi, że są potrzebni nie tylko do pracy (np. w branży opieki nad osobami starszymi), ale (co mówi już nie wprost) do przyniesienia siły roboczej potrzebnej w obliczu załamania zastępowalności pokoleń i zapewnienia siy roboczej potrzebnej do utrzymania ludzi niezdolnych do pracy (starszych pokoleń).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (1:15.40) Potrzebujemy tak mniej więcej tak z 5, może 10 milionów imigrantów. Tak, do roboty. Ale nie tylko. (...) Dzisiaj, jakbyśmy ich wyrzucili, to jutro gospodarka stanie. Na przykład rynek usług opiekuńczych. A jak rynek usług opiekuńczych się zawali, to wiele kobiet, które dziś pracuje, nie pójdzie do pracy (...) bo będą musieli albo zostać z dziećmi, albo z rodzicami. (1:17.47) No oczywiście mamy jeszcze Wietnamczyków, Chińczyków i Hindusów. Ich jest naprawdę w Polsce juz sporo. I oni tu przyjeżdżają nie po zasiłek. No przecież te zasiłki są śmieszne. Oni tu przyjeżdżają do roboty. Prawda? I moim zdaniem oni są nam potrzebni. Dlaczego? No właśnie. Sto kobiet rodzi 130 dzieci. To... 65 jest dziewczynek. Jak one utrzymają poziom dzietności swoich mam. (...) No i niech te 25 dziewczynek utrzyma 65 babć. A i jeszcze siebie i swoje dzieci. (...) Gospodarki są tym silniejsze, im podaż pracy jest silniejsza.

Podmioty zależne, nadrzędne i kamraci

Nadrzędni: 1

To Partia dla RG , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
?
?

Kamraci:

Ilość kamratów: 0

Podmioty, które są lub były w relacji z tym samym podmiotem nadrzędnym. To na przykład członkowie tej samej partii
Kamraci

Informacja zwrotna

Niektórzy działają w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. Na innych można wpłynąć - wywołując poczucie wstydu lub nagłaśniając przewiny. Jeszcze inni chętnie zmienią zachowanie - ale muszą mieć pozytywną zachętę. Jeśli uznasz, że sprawa jest warta twoego czasu, użyj poniższych danych.

Kontakt z klientem (feedback)

URL do kontaktu: Brak danych E-mail kontaktowy: Brak danych Kontakt - telefon: Brak danych Adres siedziby: Brak danych

Chcesz pomóc uzupełniając dane?

Pisz w komentarzach albo poproś Admina o prawa do modyfikacji.

CSI NiePozwalam: messages.improve_content

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej:

Pomóż ulepszyć to zdarzenie:

znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp. Dodaj zadanie

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników. Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Co możesz zrobić?

Jeśli wiesz o innym uczestniku tego zdarzenia...

Przypisz uczestnika

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie...

Przypisz inną odpowiedź

Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko.

Przypisz inną odpowiedź
Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Twój stosunek do tej postaci:

Ważność:

Przydziel do białej lub czarnej listy


Twój stosunek do postępku tej postaci:

W tych zdarzeniach:

Przewiny:
Zasługi:

Przewiny i zasługi dziedziczone w tych relacjach:

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entity Robert Gwiazdowski

https://niepozwalam.pl/qr/ent/499

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADsUlEQVR4nO3dS27jOABAwelg7n/kYLZe9ANIkJSYTNWyYVtO8kCx9aH+fH9//wN/8/X2F+Be4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJg/Tv6Q18fe3vr9YUGdnW53tnX1/bqs+c3das02urGDlI4iCJg3R8zvFpZR+5a35Qc4KRbY28d+RnPP172MXIQRIHSRykR+ccn1bmECc+c/a4xch3mH19eWutWCMHSRwkcZBem3PscuJcxg3nTW7wO38qthAHSRykHz/nGLFrfvB/ezaNkYMkDpI4SK/NOXbtv1euCa3Xzx7bWPlZbp7HGDlI4iCJg/TonOPEOYjZ8x2nz4+sXKN6m5/xLXmFOEjiIP25+f/Zs1b297/p97CLkYMkDpI4SK+tz3H6no7Z+1pXzrPMbrdeX9t9i5GDJA6SOEjX3Su7a92LlX357Hc4Mc+4YS5i5CCJgyQO0vFzK7P7zl3XOpzYf+86ZnPiWtQTjBwkcZDEQTp+nOP0faqz14SeWDf9yetPn2TkIImDJA7Sa9eQnji/cOL1K+uDnTie8eS8xMhBEgdJHKTXzq18enLfvOu61JH3zh7/uO1eGyMHSRwkcZCuO86xYuUek5Vt7frM2W2dZuQgiYMkDtIVa58/ub7n6eMup+9bcW6FK4iDJA7SFXOOkXnArvUzRt478h1OzEtue8askYMkDpI4SI9ez3Hbfbkjn/PWOZQb5h9GDpI4SOIgXfG8lRP72hNzhZXjHCPvve1ZLUYOkjhI4iC9dpxj1/571q61REfcsJboCiMHSRwkcZCufpb96We1jHzmibXFnjzes8LIQRIHSRykH/9c2dPrgI1YuZ705mMhRg6SOEjiIL32XNkVs8+J/fz32fXLZ88HlZW5iPU5uI44SOIgPXpuZde6oiOvOXGu5MQaoyvf4TQjB0kcJHGQrnuW/aeVNTZO3J8yst36nF3btSYYVxAHSRykK9YEO+HJ4wG75gcj9826V5YriIMkDtKvmnOcuO9j1727p4+7nGDkIImDJA7S1ffKjpi9VnR2uyeOYey6p8a5FV4jDpI4SFesQ3qb2TnByvUfI/Okke92ws/4a/EKcZDEQfrx63NwjpGDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEj/AWODI1M7SPHsAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy