Podmioty

Zobacz uczestnika zdarzeń publicznych: co zrobił i co powiedział. Osądź jego postępowanie - pomoże to innym zorientować się kto jest kim.

Andrzej Kryże

Aktywność: Aktywny |
Polityk

Prezentery:

Zobacz powiązania i zachowanie w przestrzeni publicznej:

Tożsamość i podstawowa charakterystyka

Główna działalność:
Partia
Aktywność
Aktywny
Imię i nazwisko

Wytworzone treści powiązane

Treści powiązane

to treści zewnętrzne, które postać publiczna tworzyła, lub w nich uczestniczyła.
Brak powiązanych
Opis
(brak opisu)

Kontakt i sugestie

Strona domowa
Strona domowa: Brak danych
Wikipedia
Wikipedia
Kontakt - Facebook
Facebook: Brak danych

Historia aktywności w przestrzeni publicznej

W zdarzeniu #8274 uczestniczył Andrzej Kryże---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Za wiki: W marcu 1980 jako sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie skazał na karę aresztu zasadniczego Andrzeja Czumę, Wojciecha Ziembińskiego i Bronisława Komorowskiego za publiczne stwierdzenie, że PRL nie jest państwem niepodległym i zorganizowanie w Warszawie 11 listopada 1979 obchodów Święta Niepodległości. Wykonane wyroki zostały skasowane przez Sąd Najwyższy.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

Podmioty zależne, nadrzędne i kamraci

Podlegli: 0

Nadrzędni: 3

To Partia dla Andrzej Kryże , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
?
?
To Partia dla Andrzej Kryże , jego rola to członek klubu parlamentarnego, radnych itp..
Relacja zakończona
1979
1990
To Rodzic dla Andrzej Kryże , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
1948
?

Kamraci:

Ilość kamratów: 3883

Podmioty, które są lub były w relacji z tym samym podmiotem nadrzędnym. To na przykład członkowie tej samej partii
Kamraci

Informacja zwrotna

Niektórzy działają w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. Na innych można wpłynąć - wywołując poczucie wstydu lub nagłaśniając przewiny. Jeszcze inni chętnie zmienią zachowanie - ale muszą mieć pozytywną zachętę. Jeśli uznasz, że sprawa jest warta twoego czasu, użyj poniższych danych.

Kontakt z klientem (feedback)

URL do kontaktu: Brak danych E-mail kontaktowy: Brak danych Kontakt - telefon: Brak danych Adres siedziby: Brak danych

Chcesz pomóc uzupełniając dane?

Pisz w komentarzach albo poproś Admina o prawa do modyfikacji.

CSI NiePozwalam: messages.improve_content

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej:

Pomóż ulepszyć to zdarzenie:

znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp. Dodaj zadanie

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników. Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Co możesz zrobić?

Jeśli wiesz o innym uczestniku tego zdarzenia...

Przypisz uczestnika

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie...

Przypisz inną odpowiedź

Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko.

Przypisz inną odpowiedź
Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Twój stosunek do tej postaci:

Ważność:

Przydziel do białej lub czarnej listy


Twój stosunek do postępku tej postaci:

W tych zdarzeniach:

Przewiny:
Zasługi:

Przewiny i zasługi dziedziczone w tych relacjach:

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entity Andrzej Kryże

https://niepozwalam.pl/qr/ent/2922

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADp0lEQVR4nO3dQW7jNgBA0U7Q+x856NaLfoAESYlu31sOPLYSfFCMTFF/fn9//4J/8/P2AXAvcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQfr79Af8/Ozvb2RPkc/P/Xz97PHM/t86trd+DyuMHCRxkMRBOj7n+LRyjqxzds0tRo5hZB5Qr1n5WU78Hk4wcpDEQRIH6dE5x6eVawYjr5m93lBzkdn5wez/3fV7OMHIQRIHSRyk1+Ycu6ycs1eueeyao9zMyEESB0kcpK+fc8ye+2fnHyvXLb59/mHkIImDJA7Sa3OOXefjE2synpxb3DwvMXKQxEESB+nROcfp9Y8j1zxm16KeuM7x5DrQFd9xlLxCHCRxkP7c/Hf2rF33sv4f1mqMMHKQxEESB+n4nGPlb/oT+2rsuk/1xH0xt817jBwkcZDEQXptzrHr+4vZ91yZu8wez6zb1qgaOUjiIImDdMWeYCfmCiPHMPueK/uDPTkH2sXIQRIHSRykK/YEm11jUa/5tOv19Zq6n3b2PevYfLfC1cRBEgfpuu9WZo28z1vXUcrsMdiHlOuIgyQO0qNzjl3n19f+7j/8jLfbfnYjB0kcJHGQrr5vpeza9+LEfbPf+PzYYuQgiYMkDtKj+3Oc3l/r9GtG7PqeqN7Teg6uIA6SOEiv7Qn21jqPE896PT1fcZ2D64iDJA7S8ftWVs7Hu66FzM5jVuYlK2tUV/ZoP8HIQRIHSRykK57xNnLf6enP/TRyvWHXPqSzfLfCFcRBEgfpumfZ77rX9MTe5CN2rcmwPwdXEwdJHKQr9gSrf1+5JjFiZd+OlftWVq6F+G6FK4iDJA7S1z9X9sl1l08+O2aEOQevEQdJHKRH15Ducnqt6Il1qafX0p5g5CCJgyQO0hXPeBux63rGk/OMkc+dPbbZ91xh5CCJgyQO0nXrOT6trCc9cZ/qyLHtugfnhr06jBwkcZDEQbruvpUVJ+Yfs07vYWoNKVcQB0kcpP/UnGPlHtRPJ+5V2cV1Dq4gDpI4SFfsCfakXfOJJ5+X++Sc5pORgyQOkjhIj8453jp3lpF7XE/smTH7We5b4TriIImD9PX7c3COkYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SP8A2rsyIMZ6N3MAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy