Podmioty

Zobacz uczestnika zdarzeń publicznych: co zrobił i co powiedział. Osądź jego postępowanie - pomoże to innym zorientować się kto jest kim.

Grażyna Pijanowska

Aktywność: Aktywny |
Poseł IV kadencji, Polityk, Poseł VII kadencji

Prezentery:

Zobacz powiązania i zachowanie w przestrzeni publicznej:

Tożsamość i podstawowa charakterystyka

Główna działalność:
Poseł
Aktywność
Aktywny
Imię i nazwisko
Imiona: Grażyna Nazwisko: Pijanowska

Wytworzone treści powiązane

Treści powiązane

to treści zewnętrzne, które postać publiczna tworzyła, lub w nich uczestniczyła.
Brak powiązanych
Opis

Wg danych z profilu sejmowego, wykształcenie: średnie ogólne, uzyskane w szkole Liceum Ogólnokształcące, funkcje w sejmie: , startował w okręgu wyborczym 38 Piła. Data i miejsce urodzenia 03.06.1952.

Kontakt i sugestie

Strona domowa
Strona domowa: Brak danych
Wikipedia
Wikipedia
Kontakt - Facebook
Facebook: Brak danych

Dodał Peter dnia 2015-07-10 10:48:48.

Historia aktywności w przestrzeni publicznej

Co widzisz i co możesz zrobić...

Postacie publiczne mówiąc (np. obiecując), robiąc coś (np. głosując w sejmie) wpływają na bieg wydarzeń. Zgłaszaj aktywność publiczną i ją oceniaj!
Zgłoś zdarzenie

Podmioty zależne, nadrzędne i kamraci

Podlegli: 0

Nadrzędni: 2

To Partia dla GP , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
?
?
To Partia dla GP , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja zakończona
?
1990

Kamraci:

Ilość kamratów: 3587

Podmioty, które są lub były w relacji z tym samym podmiotem nadrzędnym. To na przykład członkowie tej samej partii
Kamraci

Informacja zwrotna

Niektórzy działają w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. Na innych można wpłynąć - wywołując poczucie wstydu lub nagłaśniając przewiny. Jeszcze inni chętnie zmienią zachowanie - ale muszą mieć pozytywną zachętę. Jeśli uznasz, że sprawa jest warta twoego czasu, użyj poniższych danych.

Kontakt z klientem (feedback)

URL do kontaktu: Brak danych E-mail kontaktowy: Brak danych Kontakt - telefon: Brak danych Adres siedziby: Brak danych

Chcesz pomóc uzupełniając dane?

Pisz w komentarzach albo poproś Admina o prawa do modyfikacji.

CSI NiePozwalam: messages.improve_content

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej:

Pomóż ulepszyć to zdarzenie:

znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp. Dodaj zadanie

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników. Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Co możesz zrobić?

Jeśli wiesz o innym uczestniku tego zdarzenia...

Przypisz uczestnika

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie...

Przypisz inną odpowiedź

Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko.

Przypisz inną odpowiedź
Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Twój stosunek do tej postaci:

Ważność:

Przydziel do białej lub czarnej listy


Twój stosunek do postępku tej postaci:

W tych zdarzeniach:

Przewiny:
Zasługi:

Przewiny i zasługi dziedziczone w tych relacjach:

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entity Grażyna Pijanowska

https://niepozwalam.pl/qr/ent/1805

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADs0lEQVR4nO3d0W6cOABA0W20///J0b6m0l7Jlu3BtOc8VpOBRlfggDG/vr+//4H/8/X0DnAvcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQfr39Aa+vvb3N7KmyM/t/vz87P7M/mzt21O/hxWOHCRxkMRBOj7m+GnlHFnn7BpbjOzDyDigPrPyfznxezjBkYMkDpI4SB8dc/y0cs1g5DOz1xtqLDI7Ppj92V2/hxMcOUjiIImD9NiYY5eVc/bKNY9dY5SbOXKQxEESB+n1Y47Zc//s+GPlusXbxx+OHCRxkMRBemzMset8fGJOxifHFjePSxw5SOIgiYP00THH6fmPI9c8ZueinrjO8cl5oCvesZc8QhwkcZB+3fx39qxdz7L+DXM1RjhykMRBEgfp+Jhj5W/6E+tq7HpO9cRzMbeNexw5SOIgiYP00escK+t0zZ6DT6wJVnbdK7ltjqojB0kcJHGQrnhuZeW8/tSaYPWdI99zegy0iyMHSRwkcZCuWPv8xJriu+59jHxm11ql7q3wGuIgiYN0xb2Vkc+vWHmeZWVbZXYfrEPKdcRBEgfpuuscJ9YyX/n3kW2N2HVvyHwOriAOkjhIr39uZWUNjBPPzb7x/bHFkYMkDpI4SMevc5x+PmVlf3664V1rs2Og0xw5SOIgiYP02Jpgu+Z2nLgf8dTYyHwOXkMcJHGQHpvPceK5krJyraWsrKE+st1d8z9WOHKQxEESB+mj63OsvAN211zLXef1T46ZRrZ7giMHSRwkcZCuWBNs1/hj1ztmT4wJdq1dZszBFcRBEgfpNe+yP7Guxso4ZmUu6sq4x70VriAOkjhIr3+v7EfPwQvvb5v9zhHGHDxGHCRxkK5YE2zWyjWSke/ZNd+zvnN2/z23wnXEQRIH6bE5pLN2zcM4/d6W2e2ubMt1Dh4jDpI4SI/N5zj9zOqu51RXxiIn1ko3h5QriIMkDtIVz63sMvvMy+z3rOzDiNP3aGY5cpDEQRIH6Y8ac4xcG5h9NqS+Z+TzJ7jOwRXEQRIH6TXPyu76zl3jiRPvoz/xPPAKRw6SOEjiIF39Xtmya/2ME++M3fX+l6fWAfttHx7ZKq8gDpI4SK9fn4NzHDlI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJg/Qf5AQsQSYlSlMAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy