Zdarzenia

Dodaj zdarzenie, w którym uczestnicy słowami, czynem lub zachowaniem ujawniają swoje poglądy - formularz uproszczony

Nie jesteś zalogowany!

Zaloguj się, albo ten formularz nie zadziała
Nie masz konta?
Zarejestruj się

Podaj URL

Linki z wykopu

Jeśli dodajesz link wykopu, dodaj URL znaleziska (zawierające wykop.pl/link).

Tyle wystarczy!

albo dodaj więcej szczegółów:

Określ tagami typ zdarzenia


Zgłoś pierwszego uczestnika

Określ kontekst zdarzenia

Uwaga! Stworzysz stanowisko z pierwszym uczestnikiem

To wymaga wprawy i rozumienia zasad działania NiePozwalam!

Określ datę zdarzenia lub jego ujawnienia

Porada

Data zdarzenia

jest kluczowa przy budowaniu chronologii poglądów uczestników zdarzeń (chodzi o wykrywanie hipokrytów, którzy mówią jedno, a robią drugie). Poświęć chwilę, aby ją wprowadzić - bez reszty da się wytrzymać.

Data zdarzenia:

Data doniesienia medialnego:

buttons.Nametweet

Pole zaawansowane: Dla kogo ma być widoczne?

Important variables
Task: create
Itemkind: events
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme
Current theme: Obrien

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface

Ciacho colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

Wzorzec

Exemplar: .