Twierdzenia

Widzisz listę twierdzeń, które są poddane krytyce poprzez dostarczanie argumentów potwierdzających lub obalających rpawdziwość.

Umieść ten kod QR u siebie

Incydenty pokazujące, że islamizacja prowadzi do załamania rodzimej kultury spadku poziomu bezpieczeństwa obywateli, lub osłabienia lokalnej kultury i...

Twierdzenie gromadzi incydenty (bez udziału osób publicznych), które potwierdzają tezę lub jej zaprzeczają.

Argumenty na tak: 80 Argumenty na nie: 2 Treść edukacyjna: 23

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Napływ (najazd) imigrantów na Europę od 2015 to efekt polityki Izraela

Izrael ma w ten sposób zdestabilizować państwa sąsiadujące oraz wyeksportować z nich mężczyzn zdolnych do walki

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Aplikacja w trakcie budowy