Porady i wskazówki dla podejmowania racjonalnych decyzji

I. Błędy poznawcze

Sposób działania naszego mózgu wpływa na percepcję, a więc i na rozumienie świata. Idąc tym tokiem rozumowania możemy powiedzieć, że fizjologiczne reguły przetwarzania informacji napływającej ze świata może mieć istotny wpływ na nasze poglądy i zachowanie. Polecamy obejrzenie poniższego materiału:

 

II. Budowanie świadomości sytuacyjnej

Aplikacje o podobnym celu, co NiePozwalam, przejawiają zwykle dwojakie ograniczenia widoczne w decyzjach twórców. Po pierwsze, ograniczają się jedynie do zaprezentowania danych źródłowych w atrakcyjny sposób. Po drugie, nie uwzględniają wszystkich źródeł informacji potrzebnych do podjęcia decyzji wyborczej lub konsumenckiej. Opierają się na deklaracjach polityków lub partii, albo wynikach głosowań sejmowych. Nie podejmują próby analizowania wypowiedzi i akcji w przestrzeni publicznej.

W przeciwieństwie do podobnych rozwiązań, NiePozwalam pozwala na tworzenie pełnego obrazu poglądów i działań podmiotów. Zasadza się to na założeniu, że funkcjonując w przestrzeni publicznej, podmiot mimowolnie ujawnia swoje stanowisko w jakiejś kwestii. 

 

Aplikacja w trakcie budowy