Funkcje i możliwości aplikacji

Aplikacja NiePozwalam pobiera dane ze źródeł ro rozmaitej wiarygodności i różnego typu. Są to, licząc od tych najbardziej wiarygodnych: imienne głosowania w sejmie, opracowania stetystyczne, doniesienia agencyjne, wypowiedzi publiczne, doniesienia prasowe. Siłą rzeczy często nie sposób jest potwierdzić wiarygodności i rzetelności tych opisów rzeczywistości, gdyż ich znaczenie zależy od światopoglądu i punktu widzenia na konkretny przypadek. Dlatego właśnie aplikacja pozwala na tworzenie wzorców decyzyjnych, z którymi użytkownik może się identyfikować i porównywać. Zgodność wyrażona w procentach można monitorować na bieżąco.

Innymi słowy, aplikacja nie zapewnia ani nie gwarantuje prawdziwości danych (tzw. fact-checking, sprawdzanie prawdziwości faktów). Aplikacja jedynie pomoaga uporządkować dane tak, aby zminimalizować wpływ tzw. chaosu informacyjnego. Powód zasadniczy dla tego ograniczenia jest zasadniczo oczywisty: samo sformułowanie kwestii, np. używanie słów "antysemita", czy "homofob" jest formą stronniczości w opisie wydarzeń.

Tak pozyskane dane źródłowe (tzw. datapoints) są przetwarzane w celu ich wizualnej lub po prostu uporządkowanej prezentacji. Prezentacje te nazywane są perceptami, gdyż nie tylko prezentują dane, ale też je filtrują stosując reguły dowolnie ustawiane przez każdego z użytkowników. Takie podejście jest przejawem konkretnej filozofii przetwarzania informacji.

 

Zobacz prezentery danych tutaj.

Aplikacja w trakcie budowy