Porządkowanie pojęć i terminów

Definicje wszystkich elementów użytych w mechaniźmie NiePozwalam i interakcji między nimi

Aplikacja NiePozwalam jest w swojej głębszej warstwie narzędziem do porządkowania chaoiu informacyjnego. Do pełnienia swojej funkcji potrzebuje uściślenia wielu pojęć, które - zależnie od kontekstu sytuacyjnego - są albo z natury niejasne albo praktyka codzienna powoduje ich wieloznaczność.

Informacje przetwarzane w aplikacji mają swoją strukturę, a pewne idee i kwestie definiowane są nieco odmienna od potocznego użycia. Z tego powodu bardzo polecamy zapoznanie się z poniższymi definicjami, a także z opisem elementów takich jak zdarzenia, powiązania i inne typy informacji - wszystkie one są opisane w zakładkach obok.

Podmiot publiczny, przestrzeń publiczna i prywatna

Jedna z lepszych definicji podmiotu publicznego: Podmiot publiczny to taki, którego decyzje wpływają na stan prawny innych osób.

Rozliczalność (ang. accountability)

Rozliczalność to sposób zarządzania odpowiedzialnością za czyny. Każdą organizację i osobę można ocenić właśnie pod kątem rozliczalności. Najprostszym przykładem jest to, czy dana osoba stara się unikać przyłapania na gorącym uczynku lub koncentruje swoje wysiłki na przyłapywaniu innych. W większości sytuacji to ten drugi typ osoby działa w sposób, który może być kompromitujący lub niewygodny.

Słowa i czyny. Czy można działać słowami?

Niektóre wypowiedzi mają moc sprawczą - są to tzw. performatywy, wypowiedzi performatywne. Chodzi nie tylko o treść, ale i formę oraz okoliczności. Jeśli określone warunki zostaną spełnione, wypowiedź może doprowadzić do zmiany statusu innych osób. Wypowiedziami performatywnymi są: przysięga małżeńska, wypowiedzenie słowo zgoda!. Wypowiedziami mogą być też określone rytualnie achowania lub gesty, np. przybicie piątki na targu, które kwituje transakcję.

Aplikacja w trakcie budowy