Poniższe definicje pojawiają się także po kliknięciu ikonki pomocy w nagłówkach stron.

Porządkowanie pojęć i terminów

Aplikacja NiePozwalam jest w swojej głębszej warstwie narzędziem do porządkowania chaoiu informacyjnego. Do pełnienia swojej funkcji potrzebuje uściślenia wielu pojęć, które - zależnie od kontekstu sytuacyjnego - są albo z natury niejasne albo praktyka codzienna powoduje ich wieloznaczność.

Informacje przetwarzane w aplikacji mają swoją strukturę, a pewne idee i kwestie definiowane są nieco odmienna od potocznego użycia. Z tego powodu bardzo polecamy zapoznanie się z poniższymi definicjami, a także z opisem elementów takich jak zdarzenia, powiązania i inne typy informacji - wszystkie one są opisane w zakładkach obok.

Podmiot publiczny, przestrzeń publiczna i prywatna

Jedna z lepszych definicji podmiotu publicznego: Podmiot publiczny to taki, którego decyzje wpływają na stan prawny innych osób.

Rozliczalność (ang. accountability)

Rozliczalność to sposób zarządzania odpowiedzialnością za czyny. Każdą organizację i osobę można ocenić właśnie pod kątem rozliczalności. Najprostszym przykładem jest to, czy dana osoba stara się unikać przyłapania na gorącym uczynku lub koncentruje swoje wysiłki na przyłapywaniu innych. W większości sytuacji to ten drugi typ osoby działa w sposób, który może być kompromitujący lub niewygodny.

Słowa i czyny. Czy można działać słowami?

Niektóre wypowiedzi mają moc sprawczą - są to tzw. performatywy, wypowiedzi performatywne. Chodzi nie tylko o treść, ale i formę oraz okoliczności. Jeśli określone warunki zostaną spełnione, wypowiedź może doprowadzić do zmiany statusu innych osób. Wypowiedziami performatywnymi są: przysięga małżeńska, wypowiedzenie słowo zgoda!. Wypowiedziami mogą być też określone rytualnie achowania lub gesty, np. przybicie piątki na targu, które kwituje transakcję.

Pytania naprowadzające

Pytania to czasami zaledwie pytania naprowadzające, pomagające zdefiniować kontekst zachowania uczestników zdarzeń. W niektórych przypadkach są precyzyjnym zapytaniem o konkretny pogląd.
Zamiast określać poglądy, pytania naprowadzają na konkretne przypadki. Za ich pomocą wykrywasz, czy między uczestnikiem zdarzenia, a tobą istnieje różnica poglądów. Pytania służą też do filtrowania treści, które cię interesują.

podmioty

Podmioty publiczne na użytek aplikacji NiePozwalam definiujemy jako te osoby, firmy lub organizacje, które działają, lub wpływają na stan przestrzeni publicznej lub stan prawny innych osób.
Firmy, politycy, partie działają słowami i czynami w przestrzeni publicznej. Biorą udział w zdarzeniach oraz wchodzą we wzajemne relacje. Możesz śledzić ich zachowanie iprzyznawać punkty kar i zasług. Śledzenie relacji pozwoli wykryć właściciela marki lub obciążyć partię za czyny polityka (lub odwrotnie).

Stanowiska uczestników zdarzeń

To jest deklaracja lub działanie, którymi osoba publiczna wpływa na rzeczywistość. Każde stanowisko może być punktem zaliczanym przy decyzji za pomocą wyboru mniejszego zła - do tego musisz ustawić swoje odpowiedzi naprowadzające.
Osądź zachowanie postaci. Gdy w ten sposób przyznasz punkt dodatni i ujemny, zaliczy się on do dorobku podmiotów powiązanych. Np. partia polityczna zbierze wszystkie punkty odpowiedzialności za swoich członków.

Akcje

Czym są akcje?
Akcja to zaproponowany przez kogoś sposób odpowiedzi na pytanie naprowadzające lub osąd zachowania uczestników zdarzeń publicznych.

Grupy zadaniowe

help.help_what_are_taskgroups
Grupa zadaniowa to zespół osób, które chcą wykonać jakieś konkretne zadanie. Lider grupy ma możliwość szukania kandydatów wśród najbardziej zbieżnych poglądami, lub tych, którzy podjęli konkretny osąd w danej sprawie.

Kontrakcje

help.help_what_are_counteractions
Kontrakcje to działania oddolne, w wykonaniu osób niepublicznych, a będące reakcją na coś, co dzieje się w przestrzeni publicznej. Mogą być zarówno inspiracją, jak i przestrogą.

Taktyki przeciwdziałania

help.help_what_are_tactics
To sposoby wyrażania protestu.

Tematy

help.help_what_are_topics

Funkcja, rola i inna charakterystyka

help.help_what_are_capacitytypes
Określa czym zajmuje się albo jakie funkcje pełni uczestnik zdarzeń. Jeśli postarasz się dokładnie opisać cechy podmiotu, ułatwi to tworzenie rankingów - np. polityków, urzędników itp.
Important variables
Task: definitions
Itemkind: pages
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme
Current theme: Obrien

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface

Ciacho colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

Wzorzec

Exemplar: .