captions.topics

Upewnij się, czy temat jest dla ciebie ważny, a następnie wyznacz, czy chcesz oglądać powiązane z nim treści.

Temat Bojkot lub wspieranie

Pytania powiązane z tym tematem: 15

Swoboda dysponowania majątkiem i owocami własnej pracy
(Pytanie techniczne) Czy jest uczestnikiem?
Powiązania z nazizmem niemieckim
Stronniczość, nieobiektywność i podwójne standardy w ocenie zachowań
Wspólna Europejska polityka zagraniczna?
Banki i inne firmy powinny być w rękach polskich
Manipulacje obrazem rzeczywistości
Wspieranie inicjatyw patriotycznych
Postawy i zachowania negujące patriotyzm
Użycie frazy "polskie obozy zagłady"
Swoboda zawierania umów (wolność do nieświadczenia usług)
Ingerencja w sprawy innych suwerennych krajów
Odważna postawa - mową i czynem
Czy należy szanować wolę twórców w kwestii dostępu do ich dzieł
Należy płacić podatki na terytorium uzyskania przychodu

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.topic Bojkot lub wspieranie

https://niepozwalam.pl/qr/top/4

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADSklEQVR4nO3dQW6cMABA0Sbq/Y8cddFFpFE/KsE2ZvTeOgU6+rIsg+Hj6+vrF/zL590XwL7EQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQfo9/Iifn4uCe9nI+XLe422exxd5aovo8Xnv+jWGMHKQxEESB0kcpPET0hcDJ0qnZpGnZoKnZq8vf3zqP7js1xhzitkn4LnEQRIHSRyk6RPSFwPnicdHvjL1W7asOe/XGMLIQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQVq9QnqXgU96Dnz+dHNGDpI4SOIgiYO0ekI6b752fOSB593zUDMYOUjiIImDJA7S9AnpXc9jXtmDf2r9dODu/t086VpZTBwkcZDEQfrYfJFujYEbot6JkYMkDpI4SOIg7fUe0iuvX7rylOi8LfkDF0yvrPn+jJGDJA6SOEjiIN28qenUJGvgm0YH3oU/PtHAI69fxjVykMRBEgdJHKTVt+znvdz+inkffTo+0eaMHCRxkMRBEgdpr01N877oeXyoKxf5xpNZIwdJHCRxkMRBetKmpmVfq5+3MjvwudfjIw9h5CCJgyQOkjhIe92yfzFvynl8qE2mq8dsauJO4iCJgyQO0vQJ6Sa3sOftwR/4b5e9GeA/GTlI4iCJgyQO0vgJ6bxHLAde6rIjn2KFlMcQB0kcJHGQnnTLfuA+pXkLl3cxIWUpcZDEQRIH6Umbmo4tu/297NnVgWvNP2PkIImDJA6SOEh7fanplOPX5h//8Yt534AaOG1cvzJr5CCJgyQOkjhI099Dusnjmae+ATXwMq789+/a7P99itkn4LnEQRIHSRyk1Z8OXTabG/iu+1MTw3mzZiukbEQcJHGQxEG6+Vv2Aw3cvz/v8cwrt/vXM3KQxEESB0kcpPeZkF4x7/umy94qMIORgyQOkjhI4iCtnpDetan/yvrplQXTeaurCxg5SOIgiYMkDtL0Celd951vv9/918C11/ULplv8guxJHCRxkMRBep/3kDKckYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SH8AjPhvZPkoR2oAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy