captions.topics

Upewnij się, czy temat jest dla ciebie ważny, a następnie wyznacz, czy chcesz oglądać powiązane z nim treści.

Temat Obywatelskie nieposłuszeństwo

Pytania powiązane z tym tematem: 6

Swoboda dysponowania majątkiem i owocami własnej pracy
Nadużywanie przywilejów władzy przez urzędników
ACTA, SOPA i kolejne odłsony
Naruszenie ideałów państwa prawa, np. transparentności i rozliczalności
Islam w Europie
Hipokryzja: czyny i słowa się nie zgadzają

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/top/2

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-top2
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEFklEQVR4nO3dwWrlOBAF0Okw///JYbZqmAsSVWXLcM6ycfycl4tcLZfkP7+/v//A//l5+wK4l3AQCQeRcBAJB5FwEAkHkXAQCQeRcBAJB5FwEAkHkXAQCQeRcBAJB5FwEAkHkXAQCQeRcBAJB9G/XSf6+enP2c6amvVz1+Mn/r0i/S5vfW87jBxEwkEkHERtNceqcs9L9+BUE+xcQ+WclVrh9HuY+N4qjBxEwkEkHEQjNceq695cqQm66o/0uTs/e3r+iZrmlJGDSDiIhINovOboUrkHn84BnH7Waf3xFUYOIuEgEg6iz9Qcp/f1yjzEjom5jdsYOYiEg0g4iMZrjrZ+xo2aoOuY02cfE7XFDTWKkYNIOIiEg2ik5pjoZ1w9uT6la05lYq5l2l1Xw1WEg0g4iP7c8P/pU129Hae/+2m98sXvdmXkIBIOIuEgumJ/jsp+GKc/Wzn+9JjK9XTNnVQYOYiEg0g4iNrmOSrPDirHd809dNVM6ZxfXENr5CASDiLhIBqpOVZd9/iu+/rO+Su1QtfcQ6Xe6mLkIBIOIuEgGt+HdPreOTGnUrn+HV37n9oTjNcIB5FwEI30kHb1ZHT1akzsGdr1TKSrZppg5CASDiLhIBpftzKxf+gNddKp6XU0O591yshBJBxEwkH06LqViX6LHRM9qqcq+5VV1s5UGDmIhINIOIiu2/u8q5fiyd7VneO71qTo5+AKwkEkHERX9HPsmNhX4639MN7qKTll5CASDiLhIBpfK7t6ct/PiZ7TnfOspmsL/Ry8RjiIhINofE+wG/a8+so5d85vfw6uIBxEwkH0aD/HbXMh07rqsCfrjJWRg0g4iISD6LV+jq4+0K59QrtqlIn3xejn4DrCQSQcRNe9461LZf1IZa3KxB6sb/WTGjmIhINIOIjG9z4/VenlnFg3W+lHSdefPndiD/gKIweRcBAJB9F4P8fpM45Kf0M6Zud6Tr21v7t+Dq4gHETCQTRec9x2T53Y5+N0PmPVNefh2QqPEg4i4SAaf99Kl66e0FVlP/Wdc66efCecmoNxwkEkHERX9JAmlX7PnXriyf2+kpvfa2/kIBIOIuEgurqHNJ2zcr/vWh/btWdG1z5pE4wcRMJBJBxEj/aQJtP33emektNnPRPvmfNshUcJB5FwEF33XtkdXc9cVl1zJztuntv46xrevgDuJRxEwkH0yZpjNdGTcfpcpjLHsLNm+K193I0cRMJBJBxEj66VfdLpXMVET2i6nhvmMHZ84yp5hXAQCQfRSM1x8z21stdFZY1u15renXN2ufevyOuEg0g4iD6zPwfPM3IQCQeRcBAJB5FwEAkHkXAQCQeRcBAJB5FwEAkHkXAQCQeRcBAJB5FwEAkHkXAQCQeRcBAJB5FwEP0HFcX7GVpP7icAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy