Alert!

Zdarzenie zgłoszono jako możliwe pomówienie lub informacę nieprawdziwą. Oceń treść linków powiązanych do zdarzenia.
Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Harcmistrz zablokowany na Westerplatte. Paweł Adamowicz twierdzi, że Wojsko nie dotrzymało ustaleń z Miastem Gdańsk

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

https://www.youtube.com/watch?v=sirvfDHkJqA&t=5s

XXx

Co zrobił... (felieton)

Prezydent Gdańska twierdzi, że Żandarmeria Wojskowa pod A. Macierewiczem nie dotrzymała ustaleń, wg której apel miał wygłosić harcerz.

Adamowicz nie pokazuje dowodu pisemnego, tj. wspólnie podpisanego protokołu uzgodnień.


Co powiedział...

Jego/jej słowa: Ja nigdy się nie spotkałem z taką sytuacją, że uzgadniam z wysokimi przedstawicielami Marynarki Wojennej, MON, a następnie rano, dzisiaj, te ustalenia nie są dotrzymywane. Dodatkowe poświadczenie
zzz

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_5S0s5ISdYhjlBtMc5ZP8W9UL21cl1dE6.jpg

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wg słów Pawła Adamowicza, burmistrza Gdańska, Żandarmeria Wojskowa złamała uzgodnienia ustne nie dozwoliła harcerzowi wygłosić apel w czasie uroczystości rocznicy wybuchu wojny. Anna Pęzioł-Wójtowicz, rzeczniczka MON, oświadczyła, że wszystko odbyło się zgodnie z Prawem. Dodatkowo, wygłoszenie apelu przez żołnierza [a nie harcerza] jest częścią regulaminu obchodów podobnych apeli.


Co powiedział...

Jego/jej słowa: "Uroczyste obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, które odbyły się z udziałem najwyższych władz państwowych, Marszałka Senatu RP, Premier Rady Ministrów oraz Rządu przebiegły zgodnie z ceremoniałem wojskowym" Dodatkowe poświadczenie
zzz

W zdarzeniu #8296 uczestniczył Związek Harcerstwa Polskiego---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

ZHP nie odnosi się do kluczowej sprawy w aferze o "fizyczne zablokowanie" harcmistrza mającego odczytać Apel Poległych w czasie uroczystości na Westerplatte.

Chodzi o to, kto odczytywał apele w latach poprzednich. Cały spór rozchodzi się - zdaje się - o to, że harcerz miał wygłosić apel z usuniętą wzmianką o ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku.


Co powiedział...

Jego/jej słowa: Związek Harcerstwa Polskiego bierze udział w organizacji obchodów rocznicowych na Westerplatte od ich oficjalnego początku w 1999 roku. Wcześniej, jeszcze przed 1989 rokiem, drużyny ZHP co roku organizowały na Westerplatte specjalny rocznicowy apel, nawiązując w ten sposób do odważnej decyzji władz ZHP z września 1939 roku, aby nie rozwiązywać organizacji, a w konspiracji wspierać walkę oraz niepodległościowe dążenia Polaków jako „Szare Szeregi”
zzz

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 3
Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 1

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.event Harcmistrz zablokowany na Westerplatte. Paweł Adamowicz twierdzi, że Wojsko nie dotrzymało ustaleń z Miastem Gdańsk

https://niepozwalam.pl/qr/eve/8296

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADsUlEQVR4nO3dQY7kJgBA0Uwr9z9yK9ta5EsgoIyT99buLk/rCzMug//8/v7+Bf/m5+kT4F7iIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImD9PfpD/j52d/fyJ4in5/7efzs+cz+bJ3bU3+HFUYOkjhI4iAdn3N8WrlG1jW75hYj5zAyD6hjVv4tJ/4OJxg5SOIgiYP01TnHp5V7BiPHzN5vqLnI7Pxg9md3/R1OMHKQxEESB+mxOccuK9fslXseu+YoNzNykMRBEgfp9XOO2Wv/7Pxj5b7F2+cfRg6SOEjiID0259h1PT7xTMY35xY3z0uMHCRxkMRB+uqc4/TzjyP3PGafRT1xn+Obz4GueMdZ8ghxkMRB+nPz/7Nn7VrL+n94VmOEkYMkDpI4SMfnHCv/pz+xr8audaon1sXcNu8xcpDEQRIH6bE5x659vVbuW4zYtd71xGfZE4zHiIMkDtIVe4KtPAd6ek+wkXN4al/U04wcJHGQxEG6Yk+w2XsVdcynE8ePrKcd+Z3Fdyu8hjhI4iB99buVE/cDVo5Zud9QTv8bv8nIQRIHSRykx+YcJ+YWdfwup9/x5nkOXkMcJHGQrlgre3qtRzkxP3jj+2OLkYMkDpI4SK/ZE2z2uruyzmXlc1esPNdygpGDJA6SOEjH5xy79uWs37PrGvzUe2hnP+ubjBwkcZDEQbpif47Z7zJOPyt64h30K8c/tYbFyEESB0kcpCueIS27njkdObeRcxhxeq/SbzJykMRBEgfpinfZr8whZucxp7+/2PVMxg3zDyMHSRwkcZCumHOszBVWnNgPdNe8Z9e+qyuMHCRxkMRBumKt7Iqn9uooK3ugzTLn4DHiIImD9NV1K7uMfM8ycg673mu/su5mhOc5uI44SOIgXfGOtxGn9yc9sQ5l5HNHjnlqDa2RgyQOkjhIV7zjrax8N3F6LjJy/Mo9nhv26jBykMRBEgfpimdId9m1tmVkz7ETe5Sd/o5mlpGDJA6SOEj/qTnHyPV4dm1I/eyJd9KOcJ+DK4iDJA7SY3OOx56LXPiupJzYo+ypOc0nIwdJHCRxkF7zjrcRs/tojRx/et/0kc+yboXriIMkDtLr9+fgHCMHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZD+AcrQPhTiYSFKAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy