Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Brytyjski filozof Scruton zwolniony i zniszczony po ewidentnie sfałszowanych oksarżeniach o rasizm itp.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

Brytyjski filozof Scruton zwolniony i zniszczony po ewidentnie sfałszowanych oksarżeniach o rasizm itp.…

XXx

Co zrobił... (felieton)

Scruton stwierdził m.in., że na Węgrzech Organizacja Sorosa ma bardzo silne wpływy. Powiedział też, że Węgrzy byli zaniepokojeni inwazją muzułmańskich plemion. Zarzucił też Chińczykom, że poprzez zmiany legislacyjne zmieniają swoich obywateli w roboty. Przede wszystkim jednak zarzucił organizacji Muslim Brotherhood, że uszkodziła ona wolność debaty poprzez wprowadzenie do debaty publicznej zwrotu "islamofobia". Warto jednak dodać, że poziom wypowiedzi Scrutona niewiele odbiega od poziomu jego przeciwników. Pisząc o podobieństwie Chińczyków dokonał karygodnego spłycenia kwestii kulturowych: tego, że Chińczycy należą do kultury kolektywistycznej, w której indywidualne aspiracje stoją na drugim miejscu względem interesu grupowego. W kulturach konfucjańskich konformizm regulowany jest przez wstyd. W kulturze japońskiej jest on dobrze opisywany przez zjawiska kulturowe takie jak tatemae (fasada) i honne (prawdziwe dążenia jednostki). (https://en.wikipedia.org/wiki/Honne_and_tatemae)

Co powiedział...

Jego/jej słowa: “Anybody who doesn’t think that there’s a Soros empire in Hungary has not observed the facts” (...) “[islamophobia has been] invented by the Muslim Brotherhood in order to stop discussion of a major issue” (...) “Hungarians were extremely alarmed by the sudden invasion of huge tribes of Muslims” (...) “[accused the Chinese of] creating robots out of their own people” (..) ‘Each Chinese person is a kind of replica of the next one and that is a very frightening thing.’ Dodatkowe poświadczenie
zzz

Zdarzenie #13274: The Guardian---(brak tytułu)…

XXx

Co zrobił... (felieton)

Gazeta The Guardian wg doniesienia wPolityce.pl uczestniczyła w pomówieniach i nagonce na filozofa Rogera Scrutona, co zaskutkowało jego zwolnieniem ze stanowiska

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 3Dyskusja na wykopie (znalezisko)

Nagonka na Scrutona odniosła skutek. Filozof zwolniony - Wykop.pl

Inne obiekty: 1

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 0

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: Zdarzenie Brytyjski filozof Roger Scruton zwolniony i zniszczony po ewidentnie sfałszowanych oksarżeniach o rasizm itp....

https://niepozwalam.pl/qr/eve/13274

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADrElEQVR4nO3dQY7kJgBA0Uwr9z9yK9ta5EtYgKGS99bVdmn0ZTMYU39+f3//gn/zc/oLcC9xkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRB+nv3CX5+1vdXe4p8nmtm35GZ7zzy3VbZvbeKKwdJHCRxkLaPOT7tGAeM3MvrM/V9do9pTo2HHp/rtTPxdcRBEgfp1THHp5F758i9+fMzn8d8Os6o8cTTccbM58upvWJdOUjiIImDdGzMscrI2GLmvj4y/lg1/3EbVw6SOEjiIH39mGNm3uLp8XfMc9zMlYMkDpI4SMfGHKvux0/v8TPjj5nzjnyf27hykMRBEgfp1THHm+sfR77DjucmI5+/4d9hxHd8S44QB0kcpD83/z97h5n1H/+7f6vTX4B7iYMkDtLV+3Oseg7ydH1omZnDmJlTObVGxJWDJA6SOEivznPsfn5x7N686FnJbWtUXTlI4iCJg3RsT7Cn9+mZe+3MXh0jVo2TVp1rFVcOkjhI4iBtn+fY8Uxk5vir9gR7uufH0+NcMX/z2pn4OuIgiYP06pjjzfmJVc9untox52EfUq4jDpI4SNe9t7LjXdNVe5Ke+ts6jvUcHCMOkjhIx9aQzlg1N7Dq+cjTYz5lnoPriIMkDtKxeY5Vcwa7n9c8teO5jPUcXEccJHGQrtifY9Vvw9Z5V+3PMfK3O36n3jwH1xEHSRyk695bmZm3uO050e73XKzn4BhxkMRBumJ/jh2/u/b0+4wcZ+Q3Zmf2Vh/h2QpXEAdJHKQrfst+99qOVZ8Zser49ufgauIgiYN0xf4cO+Y8yo73WZ7+7cgxV71bO8OVgyQOkjhI1+3P8dSOfc1XrQO9Yf+xGa4cJHGQxEG64r2Vp2beWxmZS9ixPnTm+Yj3VriOOEjiIB1bQ/rUqvmMVb9vsuN9HPuQ8jXEQRIH6dga0hv2Ap+Z8xgZi+x4B8caUq4gDpI4SFe8t7LKzDhm1b4gO+ZyRs67gysHSRwkcZD+U2OOVfuZPt2fY8ealWKegyuIgyQO0rExx4575459PlatJ93xG/e7uXKQxEESB+nVMcep+YBVz1x2r0G5YR+wT64cJHGQxEH6+v052MeVgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI/wAaCBojAxkSxAAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy