Tematy

Upewnij się, czy temat jest dla ciebie ważny, a następnie wyznacz, czy chcesz oglądać powiązane z nim treści.

Temat Prawa człowieka i wolności obywatelskie

Pytania powiązane z tym tematem: 11

Prawo do obrony koniecznej
Kara śmierci - tak, czy nie?
Obrona konieczna w gestii ofiary
Publiczna chłosta za wandalizm
Urzędnik może odbierać dzieci rodzicom
Naruszanie wolności mediów
Swoboda zawierania umów (wolność do nieświadczenia usług)
Inwigilacja i dostęp do prywatnych danych
Prawo do posiadania broni
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn
Prawo do bycia tym i czym ktoś chce bez sądu

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/-t1

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-t7
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEJ0lEQVR4nO3d0YrlNhBF0cyQ///kIa8OZIOEVbY7rPXY3PbVNAdZU5bKv/78+fMX/Jffbw+A7xIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQfp71MX+v37fM5WztRcv/f6+RpPXfPU+GsM099bY7jDzEESDpJwkI6tOa7u3PPqHrxy/64xXH935R6/sm5YGc/u32Hi73aHmYMkHCThII2sOa527/G7n1mpH6zUP1a+d2U9tPK7u/WblbFNMHOQhIMkHKTxNccpd+7Bd56zXD+zW/+YqD086WePnlHCQRIO0o9Zc0w/11j5rvKFmsQEMwdJOEjCQRpfcxzbzzhw71+pf+zWQlbGdudZ0pPMHCThIAkHaWTNMf1M4c4ez919HtNri/rdL/jWaPgU4SAJB+nXF/4/vevUs4yJfZ01hjtrkbeYOUjCQRIO0if6c3zhXEl9fuIc7ERtZmIdY+YgCQdJOEgjdY7dXlh3zpvcORN7Z61T17k69Xeoz++OZ5eZgyQcJOEgfe7ZykRNYve7yvR+jrpOjUGdg9cIB0k4SMfWHG/1Dl8Zz8R9+q29HU/uCzFzkISDJByk8WcrV6fqBLs1gBUT+yee7GM2wcxBEg6ScJAefbZy6tzpk/WPifrNynhWTK9LzBwk4SAJB+m1PqQT707bXR88uZ/jTk+zt3qImTlIwkESDtJre0if7I1x53tXfvdUveEL+0b/NZ7Rq/OjCQdJOEiP7iF9su/Wkyb2gU6cs91l5iAJB0k4SI/255joI/7kfs8yvW6Yrq8UMwdJOEjCQRqpc0z0+Nr9rhWnztcU/Tn43xIOknCQPvEu+zu1iomzMKd+91QNxn4OPkc4SMJBGq9zTJ9BvbrT+/zqrd6mT/ZgXWHmIAkHSThIn+hDeqov1sTeiAmnajn2c/Aa4SAJB2nk2cqd/hnTfSzqOtP3++vnd5/FrFDn4FHCQRIO0vh+jt178/TzkVOf33XqeZP9HHyCcJCEg/SJPaRXd96lsvvzWltMvCelnKp5TKxFzBwk4SAJB+lz77IvE33KT11/4lzrF/aTmjlIwkESDtKxOsf0OZT6+fS9fOU6p/av3Hm/jP0cPEo4SMJBerQn2KnrTPdH/8J7WCbOAe0yc5CEgyQcpNf2kF597X2tEz27Vs6trFz/zjh3mTlIwkESDtLn9pCeMtHP9NT66Qu91VeYOUjCQRIO0o9cc0yfv105N3tq/8qp71Ln4FHCQRIO0viaY/r/4rv7J6brHHfO+u5S5+A1wkESDtInep+XU+82+1oP9Yl/lzoHjxIOknCQfkx/Dp5n5iAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDpJwkISD9A9XbAQfY7tuRAAAAABJRU5ErkJggg=='>

Important variables

Task: show
Itemkind: topics
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Seldon

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..