captions.topics

Upewnij się, czy temat jest dla ciebie ważny, a następnie wyznacz, czy chcesz oglądać powiązane z nim treści.

Temat Obywatelskie nieposłuszeństwo

Pytania powiązane z tym tematem: 6

Swoboda dysponowania majątkiem i owocami własnej pracy
Nadużywanie przywilejów władzy przez urzędników
ACTA, SOPA i kolejne odłsony
Naruszenie ideałów państwa prawa, np. transparentności i rozliczalności
Islam w Europie
Hipokryzja: czyny i słowa się nie zgadzają

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/top/2

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-top2
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEE0lEQVR4nO3d0YrzNhSF0f5D3/+Rh96m0A9spGMrZa3LwXFM2Mga6Uj68/v7+xf8l5+3H4BzCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEg/T3rhv9/OzP2ZU1NZ/f+3n9xN+vuHLPT2/9bldoOUjCQRIO0rY+x6eVd169g6+8v+sZVu55pa9w97Nl4ndboeUgCQdJOEgjfY5PV96Fd/sQV/5+d9xiok9zd8yjnufKM0zQcpCEgyQcpPE+xy4r7+C7YwB3v6v6FhNjD0/67qdnlHCQhIP0NX2Ou2MG03UVK3Ue30LLQRIOknCQxvsc2+oZL7zjd12zUru66/oT+ihaDpJwkISDNNLnmJ5TeHJ9ynTfoj57grOehqMIB0k4SH9O+H/6rl21HSt9guka0hNoOUjCQRIO0hH7c0zshzFx/a5rpvcU2UXLQRIOknCQto1z7JoX2DV+cOWzn3b1meqeu8ZdnlxDq+UgCQdJOEgjcyu71onsqp9YGf9Y2f9jYo8v4xwcQThIwkE6bq3srr07V8Y5VsZa7t5zYv/TXbQcJOEgCQfptbmViXmQXTUQE9eUXX2mCVoOknCQhIM03ueYnh85rR6lTK+jufJdd2k5SMJBEg7Sa2e8TZ+7tuv66fqMu89T1HPwKOEgCQfpiDPePu16d+5an7Krf7NrTYp6Do4gHCThID26J9jE2teyMqfz5JqUJ9fZ3qXlIAkHSThII/Ucu9aXTp8l++QzTFyjnoPXCAdJOEiP1pDuGsMo03uBTN/zyv3tz8ERhIMkHKRt9Rwr/8dPvO+PWGu6aY7mrXNbtBwk4SAJB2n8XNld+2t9XrPrjJWVeYq7Yyor/aT6XuMcvEY4SMJBOm5PsLfONpvYI2TX/Ih6Do4jHCThII3vz3H3//67fZfpOtOVM9jqd1jZm6QY5+BRwkESDtL4/hxPnqc68b0Tz7NSS6uegyMIB0k4SEec8fZkveeudbBX7rlSw7FrfGWFloMkHCThID26J9iKiXGRt9brrjz/k/uDaTlIwkESDtK2cY6JM9JWajNXakruPsN0vYh9SDmOcJCEg/TaGW9lZT3trvs8uWfGRC3LLloOknCQhIN0xBlv0+/d6TrNu/WhE/Ww5lZ4lHCQhIN0RA3pirvzERNzJf+nsY1/PcPbD8C5hIMkHKSv7HNMn8F2d15mZYyhPvvk3l9Fy0ESDpJwkF7bn2PFyv6kK2tTp+tITvMdT8krhIMkHKTx81YmrLy/V/a6WNnXa2UfMOtWOI5wkISD9DX7c/A8LQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcpH8AJ9r+Q0kTaRAAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy