Polskie Stronnictwo Ludowe Zdarzenia 18 Powiązania

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe: 18 stanowisk(a) publiczne

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

W ramach dyscypliny partyjnej ugrupowanie zagłosowało za utrzymaniem immunitetu posła oskarżonego o krzywoprzysięstwo.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Klub parlamentarny PSL złożył projekt ustawy, wedle której około 70 000 terapeutów rehabilitacji nie będzie mogło prowadzić działalności z powodu braku należytych uprawnień.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Wszyscy głosujący posłowie PSL głosowali za przyjęciem słynnej, kontrowersyjnej ustawy o sprzedaży lasów państwowych.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Wszyscy posłowie w posiedzeniu nr 86 oddali głos odrzucając ustawę o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #759 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

(DOMNIEMANIE!) Statystyki ilości nieważnych głosów pozwalają domniemywać, że w województwie mazowieckim nastąpiła zorganizowana akcja nieprawnego wpływania na wyniki wyborów na korzyść PSL

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #844 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Radni sejmiku dolnośląskiego opuszczają obrady aby uniemożliwić głosowanie

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #3183 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi BRAK DZIAŁANIA

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

(opis automatyczny: W zdarzeniu #3183 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe .)


Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

W zdarzeniu #885 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie głosowało za ustawą zmieniającą konstytucję w kwestii gospodarki lasami (słynna afera leśna), co miało miejsce o godz. 0:44 nad ranem i może być odczytane jako czyn sprzeczny z ideami demokracji obywatelskiej.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #2104 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, według listu jego pracowników, konkurs na stanowisko ustawiono tak, aby wygrała go żona urzędnika PSL pracującego w Podlaskim urzędzie marszałkowskim

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #1974 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie prowadzi działania, których skutek jest sprzeczny z gwarantowaną konstytucyjnie wolnością działalności gospodarczej

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

W zdarzeniu #1707 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie prowadzi politykę wyprzedaży majątku narodowego w sposób, który może być uznany za naruszenie interesu gospodarczego RP.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #2409 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie ma wśród kandydatów do senatu osobę (Małgorzata Stanioch), która została zatrzymana przez CBA za próbę przyjęcia łapówki.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #2687 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie tuż przed wyborami tworzy nowe stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, powołuje się nowych ekspertów itp.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #2687 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie tuż przed wyborami tworzy nowe stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, powołuje się nowych ekspertów itp.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #2860 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Kandydaci PSL w nadchodzących wyborach zorganizowali uroczystość otwarcia drogi, której remont zakończono 3 miesiące wcześniej.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #4653 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

W ramach solidarności partyjnej ugrupowanie głosowało za przyjęciem ustawy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #9301 uczestniczył PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe---(brak tytułu)

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

głosowali za penalizacją użycia frazy "polskie obozy zagłady"

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

W zdarzeniu #9622 uczestniczył PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe---(brak tytułu)

Kontekst

Brak wskazanego pytania

Uzupełnij pytanie

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Wystawia kandydatów w wyborach

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
Podpowiedzi

Pomoc - jak przeglądać stanowiska podmiotów publicznych

Zastosowanie praktyczne:

Kliknij na pytanie które Użycie frazy "Polskie obozy śmierci" aby zobaczyć listę tych, którzy frazy użyli. Będziesz mógł

Aplikacja w trakcie budowy