Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Dowód hipokryzji z linkami

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Dowód hipokryzji z linkami, które prowadzą do doniesień medialnych potwierdzających zarzut
Tytuł : Karl Marx's London grave vandalised in suspected hammer attack | Books | The Guardian...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/40

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa40
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAELElEQVR4nO3d0YrlKBQF0Oli/v+Ti3m1YTYox6MG1nr2JnaxMaeNmj+/v7//wP/5ud0B3iUcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEwkH0764L/fzsz1naUzPea9e+m0r/K/08+XdbZeQgEg4i4SDaVnOMKs+89AyeeTanNqvP+7F9pb7pbj/qqF2MHETCQSQcRC01x2jmWTjzrE11QKXOWL1v0lG77Pq7VRg5iISDSDiI2muOXVaf6zO/nbnXTN0wUw998ew1IweRcBAJB9Fnao7VeYvu+Y/V+uOLvt17WgkHkXAQtdccHWs8K+9EdtUiq+93Ot7pdDNyEAkHkXAQtdQcL/z/fuYZ37FWtPJvf+HvNnqrNzxFOIiEg2hbzdH9//KZuuGW1fc7oxf6nxg5iISDSDiInjifY9c8QeUMjJk5j8p5G5XrV/pTYeQgEg4i4SD6073eYnX9xOo1K9dJbWZ01Civ7aE1chAJB5FwEB19t1J5pp48E2zmtzNW99nO9M08B08QDiLhIDo6z7FrL+uMXftWkl3rPSv3dSYY1wgHkXAQtcxznHzX0LFmc3XPy+pvO+ZsOhg5iISDSDiIWuY5Rt3fabs1j5J011jpt6kPFUYOIuEgEg6ibTXHqHJO+Yxde0lW+1aZU7n13doKIweRcBAJB9G1s8+7/0+/Wjd01C6rbVbfuVjPwTXCQSQcRNf2yo52zTF0rynZ9a7kZJsKIweRcBAJB1H7u5XuczV26TjvK7Wp3HfX2SczjBxEwkEkHEQtNUdF5f3Fyf237c9753PwMuEgEg6i9n0ro+5zxFObXf2sOPl+ZxcjB5FwEAkH0dFv2VfOGK1cP7VPOtZbVM7kGJnn4AnCQSQcRO01R8dzsWMva+W+q26tS11l5CASDiLhIGqpOU6uhZw5J3RmfiV9A2W1zzPtV387wzwHRwkHkXAQHZ3nSF44hzTZ9W6oUseke1nPwTXCQSQcREfXc4wqe0Z21Q2VGmV1Xchqmxf2FRs5iISDSDiIntsrm7y2N3XGrrNJ0jVTezUH7YSDSDiIts1z7FpfObp1Pnpqs3qdXdd3DinPEQ4i4SA6uoZ0RuU7KTN92HU+x8m9M7fOBzNyEAkHkXAQfWYN6a1nfGU9x2qdNHOdUcfc0l/Xb706nyYcRMJBdO27shWV/bEz1xl1fIO++7673O8BzxIOIuEg+mTNMaPj/NOOvbirZ4RU7rXKyEEkHETCQXRtr2xF9/fuZ+41o3IOxwu+0UuuEA4i4SBqqTm6n6mVdyi3vq9WqT/sW+E5wkEkHESfOZ+D84wcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEwkEkHET/AXQe/kBDlpVEAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy