Podmioty

Widzisz listę relacji, jakimi powiązany jest podmiot z innymi: organizacjami, osobami, partiami.

Paweł Kukiz

Aktywność: Aktywny |
Artysta, Prezydent 2015

Prezentery:

Zobacz powiązania i zachowanie w przestrzeni publicznej:

Timeline ukryte

Kliknij tutaj, aby zobaczyć linię czasu tej relacji.
Filtruj według typu:
Pokaż filtry niepolityczne:
Wskaż podmiot nadrzędny Wskaż podmiot podległy
Przelicz

Przelicz karmę tej postaci

Karma przeliczana jest względem ciebie oraz twojego wzorca względem jej aktualnych relacji z innymi podmiotami. Aby uzyskać optymalny rezultat, ustaw sposób dziedziczenia w relacjach .
Typ relacji
Org. podległa dla Paweł Kukiz
Relacja aktywna
2014
?

Jak ta relacja ma przewodzić odpowiedzialność

Typ relacji
Org. podległa dla Paweł Kukiz
Relacja aktywna
2015
?

Jak ta relacja ma przewodzić odpowiedzialność

Typ relacji
wskazany jako przeciwnik dla Paweł Kukiz
Relacja aktywna
2015
?

Jak ta relacja ma przewodzić odpowiedzialność

Karma postaci: własna i dziedziczona w relacjach

Co robisz: regulujesz to, jak działa odpowiedzialność zbiorowa, tzn. w jaki sposób uczynki postaci powiązanych wpływają na karmę wskazanego przez ciebie podmiotu publicznego

Tutaj ustawisz swoje etyczne preferencje co do tego, jak odpowiedzialność za czyny przenoszona jest w powiązaniach między podmiotami podrzędnymi, nadrzędnymi i „kamratami”

O co chodzi? (modale z wyjaśnieniami)
Paweł Kukiz - tabela dziedziczenia poglądów po postaciach powiązanych
pozytywna negatywna
uczynki nadrzędnych
uczynki podrzędnych
uczynki kamratów
biała lista czarna lista
stosunek do nadrzędnych
stosunek do podrzędnych
stosunek do kamratów

Dziedziczenie odpowiedzialności

Tutaj możesz ustawić swoje globalne ustawienia mechanizmu dziedziczenia karmy.

Typy relacji

Ustaw siłę dziedziczenia punktów zasług i przewin dla każdego typu relacji.

Delegowanie odpowiedzialności

Aktualne relacje

Dziedziczenie następuje przez aktualne i zakończone relacje. Ta opcja aktywuje lub wyłącza dziedziczenie w relacjach, które już się zakończyły.
Aktywuj opcję

Dziedziczenie po kamratach

Aktywacja tej opcji dodaje do bilansu przewin i zasług postępki podmiotów połączonych taką samą relacją z tym samym podmiotem nadrzędnym (np. uczynki kolegów z tej samej partii politycznej).
Aktywuj opcję

Dziedziczenie z góry

Aktywacja tej opcji sprawi, że do karmy podmiotu doliczą się punkty odpowiedzialności od podmiotów nadrzędnych
Aktywuj opcję

Dziedziczenie z dołu

Aktywacja tej opcji dodaje do bilansu przewin i zasług postępki podmiotów podrzędnych).
Aktywuj opcję

Domyślne mnożniki typów relacji

Określ, z jaką siłą relacje przenoszą domyślnie odpowiedzialność za czyny

Siła przenoszenia każdej indywidualnej relacji może być regulowana indywidualnie.

Brak relacji

Przedawnienie

Czy uwzględniać czyny starsze niż 5 lat: TAK

Paweł Kukiz zachowaniem w przestrzeni publicznej ujawnił poglądy w tych kwestiach: 11

Tryb 1: DEV Twoja decyzja
Tryb 2: Ostatni postępek
Tryb 3: Ostatni czyn (nie słowa)
Tryb 4: DEV Bilans czynów
Tryb 5: Bilans postępków
Pytania, w których postać publicznie zajmuje stanowisko: Zgodność z postacią Twoje poglądy

% DEV

% DEV

% DEV

% DEV

Kwestia #114: Hipokryzja: czyny i słowa się nie zgadzająxx 0 0 -1 1
Kwestia #21: Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW)xx 1 0 1 1
Kwestia #118: Działania godzące w polski interes narodowy lub rację stanuxx 1 0 -1 1
Kwestia #88: Pogwałcenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego: wolności słowa itp.xx 0 0 -1 1
Kwestia #95: Defraudacja, niegospodarność, bezmyślność, sabotażxx 0 0 -1 1
Kwestia #91: Naruszenie ideałów państwa prawa, np. transparentności i rozliczalnościxx 0 0 -1 0
Kwestia #12: Nadużywanie przywilejów władzy przez urzędnikówxx 1 0 -1 0
Kwestia #4: Aborcja na rządaniexx 0 0 -1 1
Kwestia #23: Kara śmierci - tak, czy nie?xx 0 0 -1 1
Kwestia #2: Treści szkalujące Polskę lub Polakówxx 1 0 -1 0
Kwestia #97: Uczestnictwo bierne (pytanie techniczne)xx 1 0 1 1

Domyślne mnożniki typów relacji

Określ, z jaką siłą relacje przenoszą domyślnie odpowiedzialność za czyny

(Siła przenoszenia każdej indywidualnej relacji może być regulowana indywidualnie.

Brak relacji

Aplikacja w trakcie budowy