captions.entityrelationconfirmations

Dodajesz potwierdzenie trwania dla zdefiniowanej już relacji między podmiotami.

URL potwierdzenia

URL

captions.NameTweet

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Opis

Ułamek

Rok zakończenia

Rok powstania

Miesiąc początku

Dzień początku

Aplikacja w trakcie budowy