podmioty

Zobacz uczestnika zdarzeń publicznych: co zrobił i co powiedział. Osądź jego postępowanie - pomoże to innym zorientować się kto jest kim.

National Crime Agency

Aktywność: Aktywny ? | Wskaźnik dwulicowości: 1, wskaźnik oportunizmu: 1.

Prezentery:

Zobacz powiązania i zachowanie w przestrzeni publicznej:

Tożsamość i podstawowa charakterystyka

Główna działalność:
Niezdefiniowana
Aktywność
Aktywny ?
Pełna nazwa
Akronim

Wytworzone treści powiązane

Treści powiązane

to treści zewnętrzne, które postać publiczna tworzyła, lub w nich uczestniczyła.
Brak powiązanych

Kontakt i sugestie

Strona domowa
Strona domowa: Brak danych
Kontakt - Facebook
Facebook: Brak danych

Dodatkowe informacje

Założyciel
Rok założenia
Kraj powstania/urodzenia
Opis
(brak opisu)

Historia aktywności w przestrzeni publicznej

Zgłoś zdarzenie

Co widzisz i co możesz zrobić...

Postacie publiczne mówiąc (np. obiecując), robiąc coś (np. głosując w sejmie) wpływają na bieg wydarzeń. Zgłaszaj aktywność publiczną i ją oceniaj!

Postawa

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Rozwiń szczegóły

Nie opublikowano sprostowania Nie opublikowano przeprosin

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Brytyjska Narodowa Agencja ds Przestępczości (NCA) oskarżyła Facebook o wspieranie przemytników, którzy zwabiają imigrantów na śmierć w Morzu Śródziemnym.

Zdarzenie: czwartek 16 sierpnia 2018 Źródło

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Uczestniczył(a) w tym zdarzeniu

Ujawniając swoje stanowisko w kontekście tej kwestii:

Co daje innym prawo do wydania sądu etycznego o tym postępowaniu:

Co zrobił... (felieton)

Brytyjska Narodowa Agencja ds Przestępczości (NCA) oskarżyła Facebook o wspieranie przemytników, którzy zwabiają imigrantów na śmierć w Morzu Śródziemnym.

Zdarzenie: czwartek 16 sierpnia 2018 Źródło

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Oceń zachowanie uczestnika zdarzenia

Zgodność z twoją cecyzją:

Brak decyzji jednej lub obu stron! Swoją odpowiedź możesz ustawić tutaj

Zgodność to pomocne naprowadzenie

Odpowiedź na pytanie naprowadzające wspomaga wyszukiwanie postaci o zbliżonych poglądach. Nie służy do wyznaczania poglądu w kwestii.

Kto myśli podobnie?

Zobacz listę postaci publicznych, które mają względem ciebie zbieżne lub sprzeczne poglądy

Podobni do mnie

Oceń zachowanie uczestnika

Określ, jak ważne jest to dla ciebie

Podmioty zależne, nadrzędne i kamraci

Naczelny decydent

Zgłoszenie właściciela

Posiadane marki

Podlegli: 0

Nadrzędni: 0

Kamraci:

Ilość kamratów: 0

Podmioty, które są lub były w relacji z tym samym podmiotem nadrzędnym. To na przykład członkowie tej samej partii
Kamraci
look_for_owner_result

Informacja zwrotna

Niektórzy działają w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. Na innych można wpłynąć - wywołując poczucie wstydu lub nagłaśniając przewiny. Jeszcze inni chętnie zmienią zachowanie - ale muszą mieć pozytywną zachętę. Jeśli uznasz, że sprawa jest warta twoego czasu, użyj poniższych danych.

Kontakt z klientem (feedback)

URL do kontaktu: Brak danych E-mail kontaktowy: Brak danych Kontakt - telefon: Brak danych Adres siedziby: Brak danych

Chcesz pomóc uzupełniając dane?

Pisz w komentarzach albo poproś Admina o prawa do modyfikacji.

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej:

Pomóż ulepszyć to zdarzenie:

znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp. Dodaj zadanie

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników. Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Co możesz zrobić?

Jeśli wiesz o innym uczestniku tego zdarzenia...

Przypisz uczestnika

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie...

Przypisz inną odpowiedź

Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko.

Przypisz inną odpowiedź
Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Twój stosunek do tej postaci:

Ważność:

Przydziel do białej lub czarnej listy


Twój stosunek do postępku tej postaci:

W tych zdarzeniach:

Przewiny:
Zasługi:

Przewiny i zasługi dziedziczone w tych relacjach:

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/ent/11370

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-ent11370
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEOElEQVR4nO3d0arsKhaG0T6bfv9H3vRtLs4HEZ1JqhnjcpFKheLHuHSq//z9+/c/8G/+vP0AfJdwkISDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThI/z11oz9/zufszpqa6/der6/nqWvufHb1Oev+dc0pp9YiaTlIwkESDtKxPsfVzjuv3sF33t/1DNfP3rl/3aeur2db/R0mfrcdWg6ScJCEgzTS57i68y5c7UPc+fvOOMed+5TVvtGd+5TpvVW0HCThIAkHabzPccrOO3hnPmWnj7I6dvI1Wg6ScJCEg/QzfY7Vd//q3+9819Wd+ZRTYx5v0XKQhIMkHKTxPsexesYb4xw7NRl37PRFdupR3qLlIAkHSThII32OiXrGq525klNrVSZ84RmuvvU0fIpwkISD9M8X/p9etVPbMTHf8et1G0XLQRIOknCQPrE/x6m9MVb7IqvzIKs1HFen9gt5sl5Ey0ESDpJwkMbHOabHJHbmSp6cWzk17vLkGlotB0k4SMJBGhnnOLUvxc59dmo7Vu3MrUzvL7JDy0ESDpJwkD5Rz7EznnHnnlc74yUTe6uv/v5Prr/VcpCEgyQcpEfHOU7t+7nanzhVk1F26jnKF+pStRwk4SAJB2lknGN6jGHCdA3sxDqa6X6JloMkHCThID26J9jqfESZOPf1zvX12bfGb1avWaXlIAkHSThIx8Y5Tq0TmVj7uvOcd0yfJ/fa2M/o3flpwkESDtKjfY6r6f3IV8cqHl0PMlD7YpyDRwkHSThII32OnbGKuuf0Z6ef/8k9SNRzME44SMJB+sQ4x6m6ilNjJ+XU89zxhXkWLQdJOEjCQfrE/hyrdmpBptfxlp3aDvUcfI5wkISDNL5u5VSt6M5nT+3lVdeXWtty5/pinINPEA6ScJDGz3hbfReeeqeu9hUmzj0pp8Y8Vq9ZpeUgCQdJOEgj4xzT562cqqk8dQbs6ndNnP9inINHCQdJOEivza1cTbwvT+0DtrNn+Z291Xf2Q1PPwWuEgyQcpPE+x9Wps9neOm92Yv7l1JiHuRUeJRwk4SD9zLqVifGJ6TrWif6Keg4+QThIwkEaryHdMX1O7ERfYWKuxD6kfI5wkISD9Oka0rrnxNkl5dTZKzv3f6vOQ8tBEg6ScJB+pob01JqOt9amru7VcTW9djfvefyO/N8QDpJwkB6tIZ1wZ27lavrM2DvfNV1/eoqWgyQcJOEg/WSfY3p/jrfOVVmtR7FWltcIB0k4SON9jif33rhzzc7YwGotaj3P9PjEKb/xlLxCOEjCQRrpc3z5nbq6N9fqvl5XVcNxqo7VuhVeIxwk4SD9zP4cPE/LQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQfpfwwG+0m/xKQmAAAAAElFTkSuQmCC'>

Important variables

Task: show
Itemkind: entities
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..