System przetwarzania danych i zarządzania poglądami i decyzjami etycznymi w portalu NiePozwalam zbudowany jest w zgodzie z cyklem decyzjyjnym OODA.

Co to jest cykl OODA?

Obserwacja

Zbierz informacje o środowisku swojego przyszłego działania

Zdarzenia Kwestie

Orientacja

Zrozum prawidłowości rządzące twoim otoczeniem i kierowuj nimi

Powiązania Rankingi

Decyzja

Zdecyduj jakie kroki będą najlepsze w danej sytuacji

Kontrakcje Taktyki

Akcja

Podejmij działania tak, aby wywarły one jak najlepszy skutek.

Grupy zadaniowe

płk John Richard Boyd (1927–1997), Autor koncepcji OODA (źródło: Wiki)

Cykl Boyda, zwany inaczej cyklem OODA, to model sekwencji podejmowania decyzji, który zaproponował płk John Richard Boyd (1927–1997). Gdy Boyd był pilotem myśliwca w czasie wojny w Korei (1950–53), frapowała go chęć określenia, co dokładnie dawało przewagę pilotom amerykańskim. Doszedł do wniosku, że kluczowy jest cykl podejmowania decyzji, który zachodzi w czterech obszarach: Obserwacja – Orientacja – Decyzja – Akcja.

Amerykańscy piloci byli w stanie szybciej dostosowywać się do zmiennej sytuacji walki: w grę wchodził zarówno trening odruchów (przesunięcie cyklów decyzyjnych do sfery wyuczonych sekwencji zapisanych w pamięci motorycznej), jak i osiągi ich samolotów (możliwość ciaśniejszych skrętów). Jednocześnie zakłócali oni cykl decyzyjny przeciwnika wykonując nietypowe manewry. Dzięki temu sprawiali, że zmiany sytuacji następowały zbyt szybko - w rezultacie spowalniając reakcje przeciwnika i uniemożliwiając mu podjęcie adekwatnej decyzji. Czas potrzebny pilotowi amerykańskiemu na ocenę sytuacji, a potem zainicjowanie i wykonanie kolejnego manewru był zawsze krótszy.

Cykl Boyda jest modelem tego, co znane jest potocznie jako świadomość sytuacyjna. Jest to zdolność dostrzeżenia elementów sytuacji, stworzenia „mapy mentalnej”, lub inaczej „psychicznego modelu” środowiska. Pozyskać świadomość sytuacyjną to zrozumieć znaczenie elementów środowiska oraz – być może przede wszystkim – uzyskać zdolność manipulowania wyobrażeniem o alternatywnym lub przyszłym ich stanie. To na przykład wyobrażenie kształtu terenu z innej perspektywy, analiza sytuacji z punktu widzenia przeciwnika. Sposobem na pozyskiwanie świadomości sytuacyjnej jest wymyślanie i testowanie alternatywnego przebiegu zdarzeń. To są choćby praktykowane w sztabach tzw. gry wojenne. Chodzi w nich o oswojenie się i stworzenie skutecnzego planu działania w sytuacji, gdy jeden z jej elementów zniknie bądź zmieni swój charakter.

Cykl decyzji w modelu OODA to ciągły proces obserwacji, oswajania bieżącej sytuacji i przewidywania. Podejmowana decyzja i działanie jest bezustannie korygowana przez pozyskiwaną na bieżąco informację zwrotną. Sukces zasadza się na uzyskaniu taktycznej przewagi nad przeciwnikiem. Należy własny cykl przyspieszyć, tj. „działać wewnątrz cyklu przeciwnika” - to metafora lotnicza odnosząca się do zataczanai ciaśnieszych manewrów niż przeciwnik. W wielu okolicznościach kluczowym czynnikiem jest trening. Pozwala on na poszerzanie obszaru decyzji i działań, w których można działać odruchowo, zwalniając „moce obliczeniowe” do analizy jedynie tego, co w sytuacji nietypowe.

Link zewnętrzny: O cyklu OODA w Wikipedii

Aplikacja w trakcie budowy