captions.capacitytypes

Dodaj nowy tag opisujący rolę, funcję społeczną, tytuł honorowy, pozycję zawodową osoby, rodzaj producenta, typ instytucj, itp.

Krótka opisowa nazwa

Opis

Zastosowanie do podmiotów?

Zastosowanie do produktów i usług?

Zastosowanie do składników?

Zastosowanie do powiązań?

Zastosowanie do akcji?

Może być własnością?

Aplikacja w trakcie budowy