Dodaj następne

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Uczestnicy

1

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Uczestnicy: postacie publiczne uczestniczące w tym zdarzeniu

Moderator uznał, że już wszyscy uczestnicy zostali zgłoszeni.
--- nowi uczestnicy ---

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

Postawa

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Rozwiń szczegóły

Nie opublikowano sprostowania Nie opublikowano przeprosin

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Ziobro jako minister sprawiedliwości zareagował na wyrok skazujący za odmowę wykonania usługi

Źródło

Co powiedział...

Jego słowa: "Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad."(...) "Wyrok burzy wolność myśli"

Uczestniczył(a) w tym zdarzeniu

TYLKO U NAS. Minister Ziobro reaguje ws. wyroku dot. odmowy wykonania usługi homoseksualistom. "Wyrok burzy wolność myśli"

Czas: niedziela 21 stycznia 2018

Kliknij, aby zobaczyć szczegóły zdarzenia: innych uczestników, zdarzenia powiązane w ciąg przyczynowo-skutkowy itp.

Szczegóły zdarzenia TYLKO U NAS. Minister Ziobro reaguje ws. wyroku dot. odmowy wykonania usługi homoseksualistom. "Wyrok burzy wolność myśli" Źródło relacji ze zdarzenia Dodatkowe potwierdzenie URL potwierdzenia

Ujawniając swoje stanowisko w kontekście tej kwestii:

Swoboda zawierania umów (wolność do nieświadczenia usług)

Pytanie, na które odpowiada uczestnik: Czy usługodawca bądź sprzedawca ma prawo odmówić obsłużenia klienta?

Kontekst zachowania postaci

To jest kwestia ogólna, w której uczestnik zajmuje stanowisko, lub konkretne pytanie, na które odpowiada. Dowiedz się więcej o tej kwestii i tych, którzy swoim zachowaniem ujawnili swoje stanowisko.

Co daje innym prawo do wydania sądu etycznego o tym postępowaniu:

określa się na tak

Typ postępku: Wywnioskowane Rola w zdarzeniu:

Opis zachowania uczestnika zdarzenia

Uczestnik... Ziobro jako minister sprawiedliwości zareagował na wyrok skazujący za odmowę wykonania usługi .

Kluczowy fragment wypowiedzi

Jego słowa: "Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad."(...) "Wyrok burzy wolność myśli"

Szczegóły zachowania

Oceń zachowanie uczestnika zdarzenia

Zgodność z twoją cecyzją:

Brak decyzji jednej lub obu stron! Swoją odpowiedź możesz ustawić tutaj

Zgodność to pomocne naprowadzenie

Odpowiedź na pytanie naprowadzające wspomaga wyszukiwanie postaci o zbliżonych poglądach. Nie służy do wyznaczania poglądu w kwestii.

Kto myśli podobnie?

Zobacz listę postaci publicznych, które mają względem ciebie zbieżne lub sprzeczne poglądy

Podobni do mnie

Oceń zachowanie uczestnika

Określ, jak ważne jest to dla ciebie

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy

Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Swoboda zawierania umów (wolność do nieświadczenia usług)

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane
Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Nazwa: Dyskusja na wykopie

Typ treści: Dyskusja na ten temat


(brak opisu)
Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

URL

Określ typ wiązanej treści:

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej:
Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.
Dodaj zadanie

Komunikaty i ostrzeżenia

Widzisz inny problem? Zgłoś!
Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Grupy zadaniowe:
Ilość osób deklarujących chęć działania: 0
Zadeklaruj gotowość działania, aby dołączyć do generowanej on-the-fly grupy zadaniowej.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/-e5749

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-e5749
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAF4klEQVR4nO3dwXJbIQyF4TbT93/kTHd3Q44qHUnY9fzfMraBeDQigLj5/f39/Qv4yderB4D3RXBAIjggERyQCA5IBAckggMSwQGJ4IBEcEAiOCARHJAIDkgEBySCAxLBAYnggERwQCI4IBEckAgOSH/6TXx9tSLsKX9/2jl/kvn4OZ6gsD54T+alYBjne4JfMOh06lvtIHNAIjggDUwrj1IqC9Lv+ZNMrg66yMxcmUkk06n3JQSfan6rHWQOSAQHpMlp5dHMulNJO9Ng8z3NpVbJ+Nfy7x43GsVnIDggrUwr47xlQmlBdH4qM2VMzSaZZct9ZA5IBAekd5xWguwdvLn0krc28ZJ/6Yzmrfwfo8RLEByQVqaV5p/cmVVG6VPBdOBNPUFfmaF638/9hQyZAxLBAWlyWmn+EZ7ZUCrtUDV7f5T68uoEvPKzbWQOSAQHpN/vs5k/fr7g1ScHH/eqkTP1bO+JzAGJ4IC0cm/Fu8RRumbSPObInNpkxnyO8PxU0GDA+wVnp2YyBySCA9LAaqV0/fDhXRLMDOPUnAX2tqFKFW5TX1QemQMSwQFpYLVSynLeNcbzpWAYzb2vvWE0y6T31jiytX4T+FQEB6TbqxUvRWcabP4k02nG1FXQ+5PID+1vNIrPQHBAmjyyH//73HvzzdPzZpVX0OA5sOb0bSBzQCI4IE0e2d8seSrVFWf24rwTosxL53tKG2Xe9ZkRZA5IBAeklbOV09SZyPjeV+kGSiBT99U8kfF67yBzQCI4IE2erTymCpyCLjKaVwubtxebv854VbOBzAGJ4IC0+0ywqasozQnCWyZMHb5nOvVWK80HC/wTmQMSwQFppRKseXA89WyT5lLiwuaeV43sHScZyByQCA5IK2crzXuRmS72SrCmjjm88Xg3fZaWLWQOSAQHpJVHTQaJtJRRS+Ve56dKP5naa7pfBpwcmNPsRqP4DAQHpJUj+4f3V/T41tneeJqH5lOlCEvIHJAIDkgr/8s+uHNRStHePtJU6VTm5kjpmknGeDlcB5kDEsEBafJspbRnVUr+3qWSYAuu1GDzqMhbPZVqmJcqjckckAgOSCsFxqV7GaWXgi5Kc1mp0/FK46lSLu/sKY/MAYnggHSpwLh5luHV3wYfL2kWd+1VcLFawcsQHJB2r0M+mhtlZztBy+fHmzdQgjdP3Xwfn0lHkDkgERyQdp9g7GlWggUNNqcD77xj6k799uXHH3rcaBSfgeCAtFIJ9pjaoSqtcbz9saCmy1tulFK995SbzJs7yByQCA5Itx812cz5Qe/eMmF8dXDhXCkzjBFkDkgEB6Td65CPqa0hL2lPPf+kOVN4T6fx3sxqBbsIDki71yEz5+me0inJyXuGTOY93p3QzK2ZvYoyhcwBieCAdHu10my5WTw8VQY8vgApjbC5uZdH5oBEcECarAR7NM/TS5tgZ6fNMq2z09PeTBp04V32b42h3wQ+FcEBabfAeHymuFADUOo9M4zA1KVOCoxxG8EBaWW1ctqrzho/7A7eXBrG+eYLhQeZ8eSROSARHJBW/t9KRuaiR2ltMjVzeecmTd6dlO3r9mQOSAQHpIFpxSvKalYRNzemSgMLNA/NvcKt5tWYQkcbjeIzEByQLm2CZTSfvhI02DyX3zs3eYdz+QCZAxLBAWlyteJ5cmOw2JmqpC3toZ0vne0Emscls6XCHjIHJIID0u4zwQLeg63GP/XIDH6qPjnDm7k4W8ElBAek3f+3cnpJNdTeYUTzbstU79xbwW0EB6RL/2+lZPy8w8uxpZs1mU7Hb9ZkOu0gc0AiOCC90bTSXErs7X15vQfD8GaT+6ctZA5IBAeklWll6glgmZaDNUXzrGfq6SvnCJsTjXfAZCBzQCI4IL3sOmRg6gSkOVN4Kdq7cdk8KlpC5oBEcEB6o3sreDdkDkgEBySCAxLBAYnggERwQCI4IBEckAgOSAQHJIIDEsEBieCARHBAIjggERyQCA5IBAckggMSwQGJ4IBEcED6C4IYfZHufC3fAAAAAElFTkSuQmCC'>
Important variables
Task: show
Itemkind: events
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme
Current theme: Obrien

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface

Ciacho colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

Wzorzec

Exemplar: .

Co możesz zrobić?