Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Cimoszewicz o polskim rozumieniu praworządności: negatywnie wybiórcze względem Żydów

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

Cimoszewicz zarzuca Polakom ogólnie brak praworządności względem prawnie należnego mienia, selektywny wzgl. Żydów

XXx

Co zrobił... (felieton)

Włodzimierz Cimoszewicz twierdzi, że poczucie praworządności u mieszkańców Polski nie obejmuje restytucji mienia prawnie należnego (w domyśle np. zawłaszczonego przez reżim PRL) ze względu na żydowską przynależność narodowo-etniczną. Wypowiedź, choć sformułowana w czasie poruszenia społecznego w związku z ustawą 44, nie pozwala rozstrzygnąć, czy "tego, co się komuś należy" obejmuje też tzw. mienie bezdziedziczne.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (Cytat za twitterem programu Kropka nad i) To jest coś, co kompromituje nasz kraj po raz kolejny. W naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu. Dodatkowe poświadczenie
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Nie artykułując oceny działań organizacji żydowskich, W. Cimoszewicz stwierdza stan prawny będący tłem sprawy ustawy 447. Nie odnosząc się do działań w sferze innej niż prawo własności stwierdza istnienie przyczyny - brak prawa do mienia i skutek: brak możliwości [prawnej?] ściągania mienia.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Czynienie rejwachu wokół rzekomych roszczeń światowych organizacji żydowskich jest kompletnym nieporozumieniem, jest oszukiwaniem ludzi. Nikt nie ma możliwości ściągania tego mienia, włącznie z najpoważniejszymi światowymi organizacjami żydowskimi. Dlatego że nie mają takiego prawa. Prawo wynika z reguł dziedziczenia i spadkobrania. Jeśli nie ma spadkobierców, to w tym przypadku ono pozostaje własnością państwa polskiego. Dodatkowe poświadczenie
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

W. Cimoszewicz posługuje się epitetami niemertorycznymi epitetami przy opisywaniu negatywnych postaw wobec Żydów, przypisując szereg cech za pomocą słów nacechowanych pejoratywnie, takich jak rasizm (żydzi to nie rasa), antysemici (słowo zbyt wieloznaczne) oraz neofaszyści (domniemane nierozumienie tego, czym był faszyzm).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: - Jest rzeczą alarmującą, że mamy teraz jawnych rasistów, jawnych neofaszystów, jawnych antysemitów. Te ulotki „Żydzi won”, rozklejane w polskich miastach, to jest po prostu straszne. W tej ulotce oni zapowiadają zdecydowane działania, jeżeli zostaną poparci, to już jest czysty nazizm, to jest retoryka nazizmu. To jest wstrząsające samo w sobie. Dodatkowe poświadczenie
zzz

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 1

Znalezisko na Wykop.pl

Cimoszewicz o amerykańskiej ustawie 447 - Wykop.pl

Inne obiekty: 1

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 0

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.event Cimoszewicz o polskim rozumieniu praworządności: negatywnie wybiórcze względem Żydów

https://niepozwalam.pl/qr/eve/13725

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADsUlEQVR4nO3d0a6UMABAQb3x/z/5xldMPElJW+jqzPMKaE6gFig/v7+/f8DffL19AJxLHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkH7t3sHX1/r+ak2R675m1h2ZOeaRY1tl99oqzhwkcZDEQdo+5rjaMQ4YuZbXb+p4do9p3hoP3d7XY3vi44iDJA7So2OOq5Fr58i1+fqb6zbvjjNqPHF3nDHz+/LWWrHOHCRxkMRBem3MscrI2GLmuj4y/lg1/3EaZw6SOEjiIH38mGNm3uLu9nfMc5zMmYMkDpI4SK+NOVZdj+9e4++OP3bPbZw8LnHmIImDJA7So2OOJ59/HDmGu/dNZrZfvznZZxwlrxAHSRyknyf/P3uHmec//rt/q7cPgHOJgyQO0tHrc8zMN9R2ZrY/M4cx8yzqW8+IOHOQxEESB2n7PMfMO6sjv68/++i1edG9ktP+js4cJHGQxEHaPs8xMpcws67XiB1rdYxsZ2abxTwHRxAHSRykR+c5Vt0vmLl+r1pj9O6+ZsYx7q1wHHGQxEE6+t7K3evujrVE79ox52EdUo4jDpI4SEfcW9mxnd1zIXeN3FfyPAcfQxwkcZCOuLdyNXPvY9XzqiP+pe/HFmcOkjhI4iC9tibYqndN6zcjxzDyZ5+cVzjhGP7Y72N74uOIgyQO0qNrgq1aA3T32hgjdjzj6XkOPoY4SOIgvfYM6dWqZ0WfNPP3uvv7t95hceYgiYMkDtKj91bq2rlqfY4n50t23Bsa4d4KRxAHSRykI74rO/J/91XX2t1zJ6u2b30OjiYOkjhIr405dryHsmqssPt92pm5EPdWOII4SOIgffx3ZXe8H7vqOdAT1h+b4cxBEgdJHKSjvytb7n4ntp7DmPn+y45v0o7s60nOHCRxkMRBeu0Z0rtW3WdZ9X2THd9msw4pH0McJHGQjnieo+y+Bs/MeYyMRZ78Fu4OzhwkcZDEQXptzLHDzPsvq75tu2MuZ2S/OzhzkMRBEgfpnxpzXO149+TucyE7mOfgCOIgiYN0xPocJ+x31XdoV30L5q0xzZUzB0kcJHGQXvvG2w6rvp8ys82ZscUJ64BdOXOQxEESB+nj1+dgH2cOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iD9Br27Miml7p5GAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy