Zadania

Wykonaj to zadanie. Twoja praca polepszy jakość informacji, na podstawie której inni podejmują decyzje.

Zadanie: Debugowanie - zgłaszanie usterek interfejsu

Data utworzenia: 2015-05-26 08:33:38 | Opis: Zauważyłeś usterkę? A może masz sugestię usprawnienia interfejsu. Jeśli tak - napisz komentarz pod tym zadaniem. | Grupa zadaniowa: Debugowanie i rozwój NiePozwalam


Miejsce wykonania: ta strona Źródło danych:

Czy chcesz wykonać to zadanie?

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Chcą to robić:

Opis i wymagania dla wykonujących:

Wyznaczone dla:

Zlecający zadanie nie wskazał konkretnej osoby.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/-t11

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-t11
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEJUlEQVR4nO3d0Y7cKBRF0Uk0///J0bw60mzJCG7Z1VrrMaq46OQI03CBX3/+/PkH/s/vpxvAewkHSThIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIP076kH/f59Pme1p+b6Xaf23dQz7/xcO+385L/bKj0HSThIwkE6Nua42nnn1Tv4zru5PnNnDFFtvjNWqLFFfe/qd90xMXbRc5CEgyQcpJExx9XOPEF9pt73q8+8Wp07+WR77rRhgp6DJBwk4SCNjzlOWZ3D2Pm9f/V9f2ceZWI9aJqegyQcJOEgfc2YY7VmYufP71gdA33LOONKz0ESDpJwkMbHHNM1nne+d3WccWodZOdnf8MYRc9BEg6ScJBGxhwT9Yw7bdgZf0zMo3xyD8uOd7WGVxEOknCQfr3h9+lvsTom+PZ1Fj0HSThIwkF6xfkcO3UV9ZyriWee2tc6PXeyQ89BEg6ScJDG5zlO1VpO12xOnO2x+nO9oY7kr+cfeQo/knCQhIP00bWVU7WcE+/pO6b3xbxtzUXPQRIOknCQHtsr++azs1bHQ6faMD0vskrPQRIOknCQjs1zfHIOY/W9O1HPsWpi7WaanoMkHCThIB2b55iuAy0T96ec+ll2vnenbeo5GCccJOEgPbZXdmff6c7zJ+6MvfP5VW8451TPQRIOknCQxtdW6jNXp+5je2qccec5T91Ft0PPQRIOknCQPlpDulN7UXeq3bFT/7FzN/2OV7Th+BP5MYSDJBykkXmOO6bPBd95N0+cQa6egx9FOEjCQXrsTLCrnfWRp/bW7uzH2WGeg1cQDpJwkEbOPl9dB3nz/Wen7rgvq7Um6jl4BeEgCQfpFWeCTdSBTqzFnKoL2WnDzvNX6TlIwkESDtL4XfbTZ4De+d6JmolT7/tTtaIT4w89B0k4SMJBGhlznKqXLNP3xpV6/kRtx84cySl6DpJwkISDNL62cmee4GrnDNCJM0Im2nNqnUg9B48RDpJwkF5xJtgdE3MYb7u3tkzUjtyh5yAJB0k4SCP3rex8ppyqyZhe93nDvXSnPN8CXks4SMJBeuxMsDt2ziyfPqd8es5m+j6aO/QcJOEgCQfpozWkd+zUY+7UPZxam/jknXDT54PpOUjCQRIO0mM1pFcT536u/t2d9/cn98t8kp6DJBwk4SA9dibYjtWaidXzNsrEWR07bdu59+4OPQdJOEjCQfrKMcfV9B6T1XmL1VqQnXkR55DyGOEgCQdpfMzx1LpA2VkHOXVO16m9Lc7n4DHCQRIO0vjZ50/ZacOpeo5vrBu9ev5/kdcSDpJwkMbvsud76TlIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIP0HrFvmPaeaxHkAAAAASUVORK5CYII='>

Important variables

Task: show
Itemkind: tasks
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Obrien

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..