Twierdzenia

Widzisz listę twierdzeń, które są poddane krytyce poprzez dostarczanie argumentów potwierdzających lub obalających rpawdziwość.

Umieść ten kod QR u siebie

Wojna secesyjna 1861-1865 była toczona o wyzwolenie niewolników

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 1 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Płód to człowiek - argumenty w postaci cytatów z prac naukowych i fachowych

Lista cytatów zaczerpnięta z https://www.wykop.pl/link/4857907/#comment-64057887

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki obojętności, ignorowania problemu i bezradności ośrodków decyzyjnych Cywilizacji Zachodniej (chrześcijańskiej) na przemoc wobec chrześcijan

Tytuł do przeredagowania. Ma definiować zdarzenia takie jak ataki na chrześcijan, naruszenia ładu społecznego takie jak...

Argumenty na tak: 2 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki połączenia homoseksualizmu i subkultur takich jak LGBT z pedofilią

Zbiór konkretnych przypadków lub zjawisk o podłożu kulturowym i subkulturowym, w których w parze ze sobą idzie męski hom...

Argumenty na tak: 3 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 4

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Kobiety w wojsku nie są najlepszym pomysłem

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 4

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

lista

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki mężczyzn (transseksualiści, transwestyci, ident. się jako kobieta) którzy, nie do końca są kobietami

Przypadki kulturowo lub biologicznie indukowanych zaburzeń samoidentyfikacji płci (gender dysphoria)

Argumenty na tak: 14 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 8

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki rasizmu wobec białych i przyzwolenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Przykłady mają udowadniać istnienie braku symetrii w postawach dyskryminacji międzyrasowej: np. użycia słowa nigger (bia...

Argumenty na tak: 10 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 7

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

-

Argumenty na tak: 11 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompe...

Ta lista docelowo ma zawierać sytuacje, w których jedno państwo doświadcza braku rąk do pracy potrzebnych do podtrzymani...

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Zbiór przykładów dysfunkcji państwa narodowego rozumianego tutaj jako usankcjonowaną systemem prawnym wspólnotę interesu...

Argumenty na tak: 4 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 2

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Zestaw pytań: . Ilu obywateli państwa Izrael zginęło podczas II wojny światowej? 2. Ilu obywateli państwa Rzeczpos...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki traktowania mężczyzn, które świadczą o dyskryminacji mężczyzn i uprzywilejowanej pozycji kobiet

Ta lista jest zbiorem linków do argumentów, informacji prasowych i innych przykładów tego, że feminizm jako walka o zrów...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 8

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Kapitał ma narodowość

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 1 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

W prasie zachodniej pojawiają się twierdzenia, że Polacy współpracowali z Niemcami przy eksterminacji Żydów. Pod tą te...

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społeczn...

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobisty...

Argumenty na tak: 199 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 31

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Ewolucja istnieje

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Aplikacja w trakcie budowy