Polskie Stronnictwo Ludowe Zdarzenia 18 Powiązania 5

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe: 18 stanowisk(a) publiczne

XXx

Co zrobił... (felieton)

W ramach dyscypliny partyjnej ugrupowanie zagłosowało za utrzymaniem immunitetu posła oskarżonego o krzywoprzysięstwo.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Klub parlamentarny PSL złożył projekt ustawy, wedle której około 70 000 terapeutów rehabilitacji nie będzie mogło prowadzić działalności z powodu braku należytych uprawnień.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Wszyscy głosujący posłowie PSL głosowali za przyjęciem słynnej, kontrowersyjnej ustawy o sprzedaży lasów państwowych.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Wszyscy posłowie w posiedzeniu nr 86 oddali głos odrzucając ustawę o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #759 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

(DOMNIEMANIE!) Statystyki ilości nieważnych głosów pozwalają domniemywać, że w województwie mazowieckim nastąpiła zorganizowana akcja nieprawnego wpływania na wyniki wyborów na korzyść PSL

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #844 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Radni sejmiku dolnośląskiego opuszczają obrady aby uniemożliwić głosowanie

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #3183 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Opis automatyczny: W zdarzeniu #3183 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe


Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #885 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie głosowało za ustawą zmieniającą konstytucję w kwestii gospodarki lasami (słynna afera leśna), co miało miejsce o godz. 0:44 nad ranem i może być odczytane jako czyn sprzeczny z ideami demokracji obywatelskiej.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2104 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, według listu jego pracowników, konkurs na stanowisko ustawiono tak, aby wygrała go żona urzędnika PSL pracującego w Podlaskim urzędzie marszałkowskim

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #1974 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie prowadzi działania, których skutek jest sprzeczny z gwarantowaną konstytucyjnie wolnością działalności gospodarczej

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #1707 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie prowadzi politykę wyprzedaży majątku narodowego w sposób, który może być uznany za naruszenie interesu gospodarczego RP.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2409 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie ma wśród kandydatów do senatu osobę (Małgorzata Stanioch), która została zatrzymana przez CBA za próbę przyjęcia łapówki.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2687 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie tuż przed wyborami tworzy nowe stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, powołuje się nowych ekspertów itp.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2687 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie tuż przed wyborami tworzy nowe stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, powołuje się nowych ekspertów itp.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2860 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Kandydaci PSL w nadchodzących wyborach zorganizowali uroczystość otwarcia drogi, której remont zakończono 3 miesiące wcześniej.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #4653 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

W ramach solidarności partyjnej ugrupowanie głosowało za przyjęciem ustawy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

głosowali za penalizacją użycia frazy "polskie obozy zagłady"

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9622 uczestniczył PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wystawia kandydatów w wyborach

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz
Podpowiedzi

Pomoc - jak przeglądać stanowiska podmiotów publicznych

Zastosowanie praktyczne:

Kliknij na pytanie które Użycie frazy "Polskie obozy śmierci" aby zobaczyć listę tych, którzy frazy użyli. Będziesz mógł

Aplikacja w trakcie budowy