Stanowiska uczestników zdarzeń

Raport pozwala szybko zorientować się w poglądach osób przejawiających aktywność w przestrzeni publicznej. Raporty powstają automatycznie na bazie pytań naprowadzających i zdarzeń zgłaszanych przez użytkowników NiePozwalam.

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe 16

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: W ramach dyscypliny partyjnej ugrupowanie zagłosowało za utrzymaniem immunitetu posła oskarżonego o krzywoprzysięstwo.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Conjectured ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 20 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Klub parlamentarny PSL złożył projekt ustawy, wedle której około 70 000 terapeutów rehabilitacji nie będzie mogło prowadzić działalności z powodu braku należytych uprawnień.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 12 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Wszyscy głosujący posłowie PSL głosowali za przyjęciem słynnej, kontrowersyjnej ustawy o sprzedaży lasów państwowych. (Opis jeszcze nie został uzupełniony)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 95 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Wszyscy posłowie w posiedzeniu nr 86 oddali głos odrzucając ustawę o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 82 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: (DOMNIEMANIE!) Statystyki ilości nieważnych głosów pozwalają domniemywać, że w województwie mazowieckim nastąpiła zorganizowana akcja nieprawnego wpływania na wyniki wyborów na korzyść PSL
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Conjectured ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 88 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Radni sejmiku dolnośląskiego opuszczają obrady aby uniemożliwić głosowanie
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 88 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

(opis automatyczny: W zdarzeniu #3183 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe .)

(Opis jeszcze nie został uzupełniony)

Stanowisko

Poprzez swoje Conjectured ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

bierność

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: niezgodne
Suma ocen: niezgodne

Z wzorcem:

Kwestia: niezgodne
Suma ocen: niezgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 97 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Ugrupowanie głosowało za ustawą zmieniającą konstytucję w kwestii gospodarki lasami (słynna afera leśna), co miało miejsce o godz. 0:44 nad ranem i może być odczytane jako czyn sprzeczny z ideami demokracji obywatelskiej.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 88 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, według listu jego pracowników, konkurs na stanowisko ustawiono tak, aby wygrała go żona urzędnika PSL pracującego w Podlaskim urzędzie marszałkowskim
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 12 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Ugrupowanie prowadzi działania, których skutek jest sprzeczny z gwarantowaną konstytucyjnie wolnością działalności gospodarczej (Opis jeszcze nie został uzupełniony)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako określa się na

nie

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: niezgodne
Suma ocen: niezgodne

Z wzorcem:

Kwestia: niezgodne
Suma ocen: niezgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 106 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Ugrupowanie prowadzi politykę wyprzedaży majątku narodowego w sposób, który może być uznany za naruszenie interesu gospodarczego RP.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Conjectured ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 118 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Ugrupowanie ma wśród kandydatów do senatu osobę (Małgorzata Stanioch), która została zatrzymana przez CBA za próbę przyjęcia łapówki.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako określa się na

nie

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: niezgodne
Suma ocen: niezgodne

Z wzorcem:

Kwestia: niezgodne
Suma ocen: niezgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 61 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Ugrupowanie tuż przed wyborami tworzy nowe stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, powołuje się nowych ekspertów itp.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 12 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Ugrupowanie tuż przed wyborami tworzy nowe stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, powołuje się nowych ekspertów itp.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 12 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: Kandydaci PSL w nadchodzących wyborach zorganizowali uroczystość otwarcia drogi, której remont zakończono 3 miesiące wcześniej.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 66 to

Co powiedział lub zrobił (felieton)

Opis postępku: W ramach solidarności partyjnej ugrupowanie głosowało za przyjęciem ustawy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Stanowisko

Poprzez swoje Podjęte działania ujawnił swoje poglądy względem kwestii jako

tak

W kwestii

Zgodność z tobą

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Z wzorcem:

Kwestia: zgodne
Suma ocen: zgodne

Twój osąd

Osądź ten postępek

Dla przypomnienia, twoja przybliżona odpowiedź dla kwestii 82 to
Podpowiedzi xx
TODO http://www.datatables.net/release-datatables/examples/api/row_details.html
Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/-e263-psl-polskie-stronnictwo-ludoweLink:

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-e263
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEsUlEQVR4nO3dwW7lNgwF0M6g///JQbceoBcQS1LPTc5ZBrbsBBe2IlHyr6+vr7/g3/z+9A3wXsJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEf1dP+P17Pk8nNSXP6z6PT/eT2uzc/0mb6d6qdTOf+jv/cQ/jd8C3IRxEwkFU7nM8depP0zu1+p7u9C2qfZ2T/k21b3RyPxt/56Nz//OZfHvCQSQcRK0+x9PUO7763k3v+Or7vvpurrZ/0s6Jqb/z0bVGWuFbEg4i4SAa63NM6bxTO/Ms1TmRk3M35kdu+n/fPauEg0g4iF7X56i++2/OrZyMo9ys+djmyUEkHETCQTTW5xgbz2/Mg0zVjXbmcU6ue3MupsOTg0g4iISDqNXn2J472KjNrLZTHZ/o/Dz51ByNJweRcBAJB9Gvt43nP03VdmyvX+3M0byZJweRcBAJB9HV/Tk6az2qYxLVdjp9l6Taz9geU6ny5CASDiLhICqPc0zVUlT39Zp6v07NU0zd21j/YGEcxZODSDiIhINoZW5lo/YiHXNyD1VTfZqNcZ2rc0mlo/lRhINIOIg+VkM6tUdnZy3JzXqOzvGdezC3wgrhIBIOorFxjqn/709stL8xJ7J9byfHd3hyEAkHkXAQjdVzVN2c00nHnLi552lqp/N7GedghXAQCQfRyjhH1fY4QfVa22tZp+pqU5vqOVgnHETCQTS2VnZ7j4qp//un9hKd6pd0vntXPabKk4NIOIiEg2j9u7LVb5Rs1HieHD/VpznRaVM9B68gHETCQbS+VvZpqh7zU3uQT+1BcrNeVT0HK4SDSDiIrq5bmdp74+QeTmzsDVo9d+reTqjnYIxwEAkHUWvdyvb/3Df3J03X3d5X9Ga/RJ+DMcJBJBxE5XqO7bWjHZ1vwz5NzcVs78+x/b1ZTw4i4SASDqKxcY6NOZSb/ZKqqd/9DXM0iScHkXAQCQdRq55jo07zaapms9p+svG9upN7m/qOnbkVxggHkXAQra+VTTr7apy0U71uR7VPsN03mtob3pODSDiIhINobE+wp+0azxNTczfVMZvq3+ekVmP7+zWJJweRcBAJB9HYOMfTzTUX23uBJNv7mE3NrajnYIVwEAkH0fpa2Y1viJzcW7JR43mi87sn62uVS0fzowgHkXAQrYxzJJ1+w6f6MVPnPm33e9RzsE44iISD6GoN6c3vpZ18y+0N33yptlO9Z3MrrBAOIuEgWvneSsf6nhMX9xJNxyQ318Ge8OQgEg4i4SBaWbdSNTVfMNWH2PhWXGdt8EZd6lE7paP5UYSDSDiIWnMr2zWVU3WUG3uGpmudnFvt91SPUc/BOuEgEg6ilb3Pk5t7lZ6Ymmd5w14aiXoOVggHkXAQXV23UjXVR7n5fZOp63baT22aW2GMcBAJB9Gr+xwnOnMf1bqH7b1N07W292xNPDmIhINIOIjG+hyf+o7JVD1p9RvxU2Mt22ti1XOwQjiIhIOo1efYrleo/q8/tT/HU/W66dyT40/OnTr+qM3xFvk2hINIOIhetz8H7+HJQSQcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJBJBxEwkEkHETCQSQcRMJB9A+QWuU2WJxkrAAAAABJRU5ErkJggg=='>
Important variables
Task: report
Itemkind: entitystandpoints
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme
Current theme: Obrien

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface

Ciacho colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

Wzorzec

Exemplar: .