Rekomendacje

Projekt NiePozwalam.pl został doceniony i skomplementowany przez szereg osób i instytucji. Są to m.in.:

Z racji kilku innowacyjnych rozwiązań projekt jako narzędzie przetwarzania i analizy informacji publicznej ma bardzo obiecujące perspektywy dalszego rozwoju

– dr hab. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS

[...] wszelkie inicjatywy, które wykorzystują współczesne formy komunikacji dla zapobiegania spłecznym nadużyciom są niezwykle cenne. Z całą pewnością należy do nich nowatorska platforma "Nie pozwalam". Gorąco polecam uwadze!

– dr Tomasz Witkowski, autor m.in. książek Psychomanipulacje oraz Inteligencja makiaweliczna

Projekt NiePozwalam [...] jest niezwykle cenną inicjatywą obywatelską [...] jest szansą nie tylko na ich [obywateli] aktywizację, ale również na wzmocnienie ich głosu w debacie publicznej.

– Maciej Masłowski, poseł na sejm RP z ramienia KUKIZ'15

TLDR dla mediów

Twórcy aplikacji

Koncepcję aplikacji do wspomagania decyzji (wyboromat.pl) oraz jej zastosowanie w postaci NiePozwalam.pl, aplikacji do monitorowania przestrzeni publicznej (in. pamięć internetu,) opracował i - z pomocą życzliwych programistów - wcielił w życie Piotr Plebaniak, absolwent socjologii UW (2009), aktualnie doktorant Nauk Historycznych i stypendysta na Tajwanie, autor m.in. książki 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania .

Osoby lub organizacjezainteresowane współpracą, a także media, zapraszamy do kontaktu za pomocą tego formularza kontaktowego

Czym jest aplikacja NiePozwalam

Jest to realizacja koncepcji aplikacji, która umożliwia pozyskanie tzw. świadomości sytuacyjnej przez konsumenta i obywatela. Główne zamiary to

Zachęcam do przeczytania treści strony głównej, a także podstrony Nasze cele. Kluczowym elementem jest sposób pozyskiwania informacji o zdarzeniach publicznych:

Aplikacja w trakcie budowy