Oceniaj - szukaj sobie podobnych poglądami

Przeglądaj zachowania uczestników zdarzeń w przestrzeni publicznej. Oceniaj ich zgodność z własnymi przekonaniami, aby automatycznie tworzyć czarną listę.

Umów należy dotrzymywać - czy są zapisane czy nie. Nie dla oszustw.

Obietnice złożone np. przez postać publiczną wpływają np. na zachowanie wyborców. Czy takie obietnice i wzięcie ich za dobrą monetę powinny być traktowane jak umowa cywilno prawna - prawnie albo etycznie? Obietnice złożone np. przez postać publiczną wpływają np. na zachowanie wyborców. Czy takie obietnice i wzięcie ich za dobrą monetę powinny być traktowane jak umowa cywilno prawna - prawnie albo etycznie?

Stanowiska uczestników zdarzeń: 11 | Twierdzenia: 0

ask for reminder:

Czy aprobujesz niewywiązywanie się z umów lub inne działanie szkodzące drugiej stronie kontraktu?

O co chodzi

dev

Narzędzia

dev