Oceniaj - szukaj sobie podobnych poglądami

Przeglądaj zachowania uczestników zdarzeń w przestrzeni publicznej. Oceniaj ich zgodność z własnymi przekonaniami, aby automatycznie tworzyć czarną listę.

Zakaz budżetu z deficytem

1

Stanowiska uczestników zdarzeń: 0 | Twierdzenia: 0

ask for reminder:

Czy należy wprowadzić np. do konstytucji zakaz uchwalania budżetu z deficytem?

O co chodzi

dev

Narzędzia

dev