Zobacz bardziej zaawansowaną prezentację

Szczegółowa prezentacja możliwości aplikacji NiePozwalam, napisana bardziej formalnym językiem, znajduje się tutaj

Kim jesteśmy

Jesteśmy inicjatywą prywatną, nie związaną z żadną partią polityczną. Patroni medialni i sponsorzy nie mają wpływu na sposób przetwarzania danych i ich zastosowanie.

NiePozwalam służy do śledzenia zachowań i powiązań postaci publicznych, co służy przede wszystkim uprzykrzeniu życia tym którzy chcieliby coś ukryć. Celem powstania NiePozwalam jest zmienić środowisko działania postaci publicznych, aby maksymalnie uprzykrzyć życie tym, którzy robią, co robią licząc na bezkarność i bierność ofiar.

Nasz kodeks etyczny - pełna neutralność wobec światopoglądu użytkowników

Te same informacje o postaciach i ich uczynkach mogą wykorzystywać użytkownicy o skranie przeciwnych poglądach - do celów, które uznają za stosowne. „Jedziemy równo po wszystkich” - można swobodnie podsumować. Z jakim ugrupowaniem i jaką ideologią czy systemem etycznym nam po drodze, zależy tylko od przygodnych okoliczności.

Agnostycyzm całej aplikacji

Aplikacja NiePozwalam jest narzędziem do organizowania informacji o środowisku społecznym. Pozwala formować dowolne poglądy i decyzje, a także zapamiętywać wybory do celów decyzji odłożonej na później. Jedynymi treściami podlegającymi moderacji będą zgłoszone przez użytkowników treści naruszające aktualne prawo karne (przykład: nawoływanie do czynów karalnych takich jak naruszenie nietykalności cielesnej).

W razie niejasności...

Choć większość funkcji aplikacji NiePozwalam jest gotowa, projekt jest nadal w fazie realizacji. W razie wątpliwości, zachęcamy do zadawania pytań - przejdź do formularza kontaktowego

Do czego służy portal NiePozwalam

NiePozwalam to system wspomagania świadomych decyzji. Umożliwia zapamiętywanie własnych poglądów, a następnie wykorzystanie ich do decyzji konsumenckich: bojkotowania lub wspierania producentów i osób publicznych.

Zwykle człowiek jest zbyt zmęczony albo zbyt zajęty innymi rzeczami, aby podejmować przemyślane decyzje. Utrzymywanie ciągłej czujności, śledzenie życia politycznego czy wiadomości prasowych to zajęcie dla nielicznych. Reszta, nie mając rozeznania, daje się łatwo manipulować.

Rozwiązanie to automatyzacja zbierania wiadomości. Użytkownik może indywidualnie lub społecznościowo filtrować informacje i ich źródła.

Jak działa automatyczne zarządzanie decyzjami?

W naszych zasobach znajduje się ciągle powiększająca się baza elementów: zdarzeń, postaci, które w nich uczestniczą, produktów. W przeciwieństwie do istniejących w sieci systemów porównywania poglądów Budujemy z nich model, który jest dostatecznie skomplikowany, aby skutecznie odzwierciedlić zawiłości rzeczywistego świata.

Mówiąc inaczej, zbudowaliśmy język, za pomocą którego zdarzenia, producenci, politycy, organizacjie i wszystko inne reaguje ze sobą niemal dokładnie tak, jak w ma to miejsce w rzeczywistości.

Pożycz poglądy od postaci, której ufasz

Największy opór ludzi namawianych do „głosowania portfelem” jest konieczność odpowiadania na ankietę. W NiePozwalam nie jest to konieczne!

 • Jednym kliknięciem wybierz wzorzec „świadome zakupy” aby wybierać produkty pod kątem takich kryteriów jak: „produkt polski lub zagraniczny”, „produkt firmy przyjaznejklientowi”, itp.
 • możesz też wybrać wzorzec i dokonać jego inwersji - wtedy twoje decyzje konsumenckie lub wyborcze będą podpowiadane na przekór odpowiedziom wzorca.
 • Wzorzec odpowiedzi, z przypisanym kodem QR może utworzyć każdy zarejestrowany użytkownik. Może to być inicjatywa kupowania zdrowych produktów, profil instutucji broniącej praw konsumentów, a nawet próba odtworzenia poglądów postaci historycznej

Narzędzie do dowolnych zastosowań:

Niezależnie od poglądów i poziomu gotowości do ich ujawnienia i wprowadzenia w czyn, użytkownik może:

 • Śledzić przewiny wybranych postaci publicznych (np. polityków) i uwzględnić je w chwlili podejmowania decyzji wyborczej
 • skanując kod kreskowy produktu lub wpisując nazwę postaci sprawdż, czy zasłużyli na twoje poparcie albo bojkot
 • skanując kod kreskowy produktu sprawdzić, czy nie zawiera on składników które kiedyś tam uznał za szkodliwe

Zawartość aplikacji NiePozwalam to m.in

11036 podmiotów publicznych, które są powiązane w 13769 relacjach i tworzą 890 zachowań w 5307 zdarzeniach.

Cykl OODA

Jest to model podejmowania decyzji opracowany przez Johna Boyda. System zarządzania własnymi poglądami i decyzjami w portalu NiePozwalam zbudowany jest w zgodzie z cyklem decyzjyjnym OODA.

Co to jest cykl OODA?

Obserwacja

Zbierz informacje o środowisku swojego przyszłego działania

Orientacja

Zrozum prawidłowości rządzące twoim otoczeniem i odkryj, jak możesz nimi kierować

Decyzja

Zdecyduj jakie kroki będą najlepsze w danej sytuacji

Akcja

Podejmij działania tak, aby wywarły one jak najlepszy skutek.

a

płk John Richard Boyd (1927–1997), Autor koncepcji OODA (źródło: Wiki)

Cykl Boyda, zwany inaczej cyklem OODA, to model sekwencji podejmowania decyzji, który zaproponował płk John Richard Boyd (1927–1997). Gdy Boyd był pilotem myśliwca w czasie wojny w Korei (1950–53), frapowała go chęć określenia, co dokładnie dawało przewagę pilotom amerykańskim. Doszedł do wniosku, że kluczowy jest cykl podejmowania decyzji, który zachodzi w czterech obszarach: Obserwacja – Orientacja – Decyzja – Akcja.

Amerykańscy piloci byli w stanie szybciej dostosowywać się do zmiennej sytuacji walki: w grę wchodził zarówno trening odruchów (przesunięcie cyklów decyzyjnych do sfery wyuczonych sekwencji zapisanych w pamięci motorycznej), jak i osiągi ich samolotów (możliwość ciaśniejszych skrętów). Jednocześnie zakłócali oni cykl decyzyjny przeciwnika wykonując nietypowe manewry. Dzięki temu sprawiali, że zmiany sytuacji następowały zbyt szybko - w rezultacie spowalniając reakcje przeciwnika i uniemożliwiając mu podjęcie adekwatnej decyzji. Czas potrzebny pilotowi amerykańskiemu na ocenę sytuacji, a potem zainicjowanie i wykonanie kolejnego manewru był zawsze krótszy.

Cykl Boyda jest modelem tego, co znane jest potocznie jako świadomość sytuacyjna. Jest to zdolność dostrzeżenia elementów sytuacji, stworzenia „mapy mentalnej”, lub inaczej „psychicznego modelu” środowiska. Pozyskać świadomość sytuacyjną to zrozumieć znaczenie elementów środowiska oraz – być może przede wszystkim – uzyskać zdolność manipulowania wyobrażeniem o alternatywnym lub przyszłym ich stanie. To na przykład wyobrażenie kształtu terenu z innej perspektywy, analiza sytuacji z punktu widzenia przeciwnika. Sposobem na pozyskiwanie świadomości sytuacyjnej jest wymyślanie i testowanie alternatywnego przebiegu zdarzeń. To są choćby praktykowane w sztabach tzw. gry wojenne. Chodzi w nich o oswojenie się i stworzenie skutecnzego planu działania w sytuacji, gdy jeden z jej elementów zniknie bądź zmieni swój charakter.

Cykl decyzji w modelu OODA to ciągły proces obserwacji, oswajania bieżącej sytuacji i przewidywania. Podejmowana decyzja i działanie jest bezustannie korygowana przez pozyskiwaną na bieżąco informację zwrotną. Sukces zasadza się na uzyskaniu taktycznej przewagi nad przeciwnikiem. Należy własny cykl przyspieszyć, tj. „działać wewnątrz cyklu przeciwnika” - to metafora lotnicza odnosząca się do zataczanai ciaśnieszych manewrów niż przeciwnik. W wielu okolicznościach kluczowym czynnikiem jest trening. Pozwala on na poszerzanie obszaru decyzji i działań, w których można działać odruchowo, zwalniając „moce obliczeniowe” do analizy jedynie tego, co w sytuacji nietypowe.

Link zewnętrzny: O cyklu OODA w Wikipedii

b

Użyte technologie

Historia budowy aplikacji NiePozwalam (changelog) znajduje się tutaj

Silnik aplikacji

to framework PHP Laravel 5.3
Strona projektu

CSS framework

Zastosowaliśmy rozwiązania mieszane, zależnie od poziomu autoryzacji użytkownika. Dostępne są dwa interfejsy zbudowane według różnych koncepcji przez dwóch członków zespołu.

interfejs zaawansowany: UI KIT


Strona projektu

interfejs domyślny: SemanticUI


Strona projektu
JavaScript
JQuery oraz szereg skryptów oraz ich modyfikacji

Ikonki userów


Gravatar

Zamierzone cele działania aplikacji NiePozwalam

Po co powstało NiePozwalam?

Celem powstania NiePozwalam jest zmienić środowisko działania postaci publicznych, aby maksymalnie uprzykrzyć życie tym, którzy robią, co robią licząc na bezkarność i bierność ofiar. NiePozwalam śledzi uczynki i wzajemne powiązania wszelkich postaci publicznych.

Jak to działa?

Uczestnicy zdarzeń coś mówią, robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. My to rejestrujemy, a ty dostajesz podany na tacy bilans zasług i przewin. Względem dowolnych kryteriów.

Dorobek postaci publicznych (firmy, politycy, partie) jest dziedziczony w relacjach między nimi: partia przejmuje bęcki za swoich członków i odwrotnie. Efektem są rankingi i zestawienia takie jak ten ranking mniejszego zła.

Bojkot i wsparcie

Jedną z funkcji aplikacji to mobilizowanie i organizowanie oporu przeciw

 • tym, którzy naruszają zasady współżycia społecznego - zdaniem użytkownika
 • firmom i instytucjom, które wykorzystują lenistwo, naiwność i brak orientacji klientów/konsumentów podają nieprawdziwe informacje o swoich produktach i usługach

Aplikacja umożliwia m.in. zautomatyzowane grup zadaniowych złożonych z ludzi o zbieżnych poglądach i deklarujących chęć działania.

O NiePozwalam nieco głębiej

NiePozwalam to narzędzie bardzo skomplikowane. Jego twórca uznał, że lepiej stracić na popularności, niż dokonać nadmiernych uproszczeń.

NiePozwalam to nie tylko proste śledzenie polityków. Narzędzie jest realizacją w praktyce głębokich przemyśleń filozoficznych, psychologicznych, etycznych, a nawet lingwistycznych. Wszystkie one wpłynęły na sposób działania aplikacji. W telegraficznym skrócie są to:

Koncepcja OODA

Cykl OODA to model sposobu, w w jaki decyzja jest generowana w naszych umysłach. To sekwencja czterech równolegle uruchamianych procesów, które regulują wymianę informacji ze środowiskiem. Cykl OODA jest kręgosłupem całej aplikacji. Pozwala w optymalny sposób przetwarzać dane (zmienić chaos informacyjny w actable knowledge i - co ważniejsze - efektywnie wykorzystać pozyskane rozumienie środowiska działania (chodzi o tzw. świadomość sytuacyjną) do wywierania wpływu na świat zewnętrzny.

Rzeczywistość i język ją opisujący

NiePozwalam jest zaawansowanym modelem relacji i zdarzeń zachodzących w świecie społecznym. Jakiekolwiek upraszczanie i wycieczki na skróty skończyłyby się utratą kontaktu z rzeczywistym światem. Urywek książki Time Enough for Love Roberta A. Heinleina, parafraza wywodu Alfreda Korzybskiego, twórcy systemu semantyki ogólnej:

Człowiek żyje w świecie idei. Każdy fenomen jest tak złożony, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć go w całości. Wyodrębnia więc pewne cechy danego zjawiska tworząc nową ideę, a potem przedstawia ideę jakimś symbolem, słowem lub symbolem matematycznym. Ludzkie działania są niemal całkowicie reakcją na symbole. Kiedy myślimy, pozwalamy symbolom działać na inne symbole w pewien ustalony sposób – zgodnie z zasadami logiki lub matematyki. Jeśli symbole zostały wyodrębnione tak, że pod względem budowy są podobne do fenomenu, który reprezentują i jeśli działania na symbolach są podobne do budowy i porządku działań tego fenomenu w rzeczywistym świecie, jesteśmy psychicznie zdrowi. Jeśli nasze logiczno-matematyczne lub słowne symbole zostały źle dobrane, nie jesteśmy psychicznie zdrowi.

Wojny informacyjne

Człowieka bezbronnym wobec manipulacji czyni bałagan w myśleniu. Z kolei społeczeństwo, ale też mniejsze grupy ludzi, staje się bezbronne, gdy traci zdolność do dostrzeżenia i realizowania wspólnego celu. Ta obserwacja kryje się w założeniach koncepcji wojen buntwniczych autorstwa rosyjskiego wojskowego Jewgienija Messnera.

Wojny buntownicze Messnera, koncepcja dezinformacji sformułowana przez Vladimira Volkoffa, koncepcje walki partyzanckiej Mao Zedonga oraz zachodnia koncepcja konfliktów asymetrycznych mówią o rodzaju konfliktu, który określany jest często terminem "wojny informacyjne". Cechą takiego konfliktu jest, cytując za opracowaniem prof. Sykulskiego, m.in.

 • Brak formalnego wypowiedzenia wojny;
 • zatarcie różnic między okresem pokoju i wojny;
 • Brak linii frontu;
 • rebelia może rozpocząć się wewnątrz państwa z dala od granicy państwowej;
 • Formalne „odpaństwowienie” grup zbrojnych, biorących udział w walkach (brak państwowych oznak rozpoznawczych);
 • Zrównanie roli uzbrojonych, zrewoltowanych grup społecznych z wojskami regularnymi;
 • Decydujące znaczenie długofalowych działań psychologiczno-informacyjnych;

Upadek etyki wśród polityków, zakłócenia porządku społecznego, utrata poczucia sprawiedliwości społecznej i braku gwarancji praworządności to kilka symptomów, które są poszlaką do tego, że dane społeczeństwo jest przedmiotem ataku w tak zdefiniowanej wojnie.

Architektura aplikacji NiePozwalam została obmyślana celem przeciwstawienia się tym wyżej wymienionym i innym zjawiskom wzmagającym chaos informacyjny, a więc i bezradność osób nim dotkniętych. Niezależnie od tego, czy zjawiska te są generowane czyjąś ręką, czy też toczą się samoistnie.

Link: Znakomity tekst o wojnach buntowniczych

Dlaczego to się nie uda

Konieczność podjęcia działania, a nawet zrewidowania własnych poglądów, wypycha ludzi z tzw. strefy komfortu. U każdej osoby działa to inaczej, gdyż kwestia przyznania się do błędu jest poważną barierą psuychologiczną.

Decydenci nie lubią zmian. Ten, kto ma władzę lub pozycję będzie zawsze przeciw zmianom, gdyż każda zmiana jest dla niego zmianą na gorsze. Wzorzec ten widoczny jest na wszystkich poziomach ludzkiej aktywności. W geopolityce, na początku XX wieku, przejawiał się umiłowaniem pokoju przez Imperium Brytyjskie.

Jeśli sprawisz, że ludzie pomyślą, że myślą, pokochają cię. Jeśli rzeczywiście sprawisz, że zaczną myśleć, znienawidzą cię. -- Don Marquis

Important variables
Task: about
Itemkind: pages
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme
Current theme: Obrien

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface

Ciacho colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

Wzorzec

Exemplar: .