Obszar roboczy użytkownika

help.dothis_userworkspaces_easystart


Skuteczność czy prostota?
NiePozwalam to nie zabawka, choć może przynieść dużo satysfakcji. Skuteczność stoi u nas na pierwszym miejscu - kosztem przejrzystości interfejsu. Tutaj nauczysz się, jak używać aplikacji NiePozwalam, ale też minimalnym wysiłkiem usuniesz z interfejsu to, co ci przeszkadza.

Krok 1: Zrozum jak działa i do czego służy NiePozwalam

Do czego to służy?

Wkurza cię, gdy firmom czy politykom uchodzi na sucho?

Celem powstania NiePozwalam jest zmienić środowisko działania postaci publicznych, aby maksymalnie uprzykrzyć życie tym, którzy robią, co robią licząc na bezkarność i bierność ofiar.

NiePozwalam śledzi uczynki i wzajemne powiązania wszelkich postaci publicznych.

Jak to działa?

Uczestnicy zdarzeń coś mówią, robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. My to rejestrujemy, a ty dostajesz podany na tacy bilans zasług i przewin. Względem dowolnych kryteriów.

Dorobek postaci publicznych (firmy, politycy, partie) jest dziedziczony w relacjach między nimi: partia przejmuje bęcki za swoich członków i odwrotnie. Efektem są rankingi i zestawienia takie jak te poniżej:

Krok 2: NiePozwalam to kombajn do wszystkiego. Odrzucić wszystkie funkcje i treści, które cię nie interesują.

Dostosuj filtry treści
Żeby informacja była pożyteczna, musi jej być mało. Tu możesz przykroić aplikację odrzucając wszystko, co uważasz za mało ważne.
Wyczyść do zera
Nie interesuje cię polityka? KLIK! Możesz też wyłączyć WSZYSTKIE TEMATY i tryby pracy! (funkcja w przygotowaniu)
Włącz to co niezbędne
Aktywuj wybiórczo pytania (kwestie): KLIK!, lub całe ich zestawy KLIK!, np. 'wyborcze', 'zakupowe'.
Zmień typ interfejsu
Ten sam efekt osiągniesz przełączając się na inny interfejs. Wybierz ten, który ci najbardziej przypasował.

Krok 3: Określ swoje poglądy. To według nich zliczają się przewiny i zasługi postaci publicznych.

Sprawy, które cię interesują
W tej chwili mamy około stu pytań naprowadzających. One pomogą ci wyłowić z nawały informacyjnej to, co cię interesuje. Np. listę wypowiedzi o niemieckich obozach zagłady
Jednym kliknięciem - wzorce
Pełny automat. Wybierz wzorzec sobie najbliższy. Może to być Józef Piłsudski, ale też świadomy obywatel i wiele innych. Pomysł: jednym kliknięciem sprawdzisz, jak w najbliższych wyborach zagłosowałby Piłsudski.
Ustaw odpowiedzi naprowadzające
Podpowiedź: możesz sklonować wzorzec, a potem zmodyfikować niektóre jego odpowiedzi.

Krok 4 Gotowe! Możesz teraz używać wszystkich naszych mini-aplikacji! Jeśli masz pomysł na ich ulepszenie, zostaw słówko w komentarzach. Powodzenia!

Porada: Klikaj na guziki aby wylosować nowy obiekt: osobę, partię. Rankingi i zestawienia można dostosować "na biegu" - zmienić wzorzec, typ badanego podmiotu (partia, firma) lub kryterium przyznawania punktów karnych i ich dziedziczenia przez powiązaneze sobą postacie

O NiePozwalam nieco głębiej

NiePozwalam to narzędzie bardzo skomplikowane. Jego twórca uznał, że lepiej stracić na popularności, niż dokonać nadmiernych uproszczeń.

NiePozwalam to nie tylko proste śledzenie polityków. Narzędzie jest realizacją w praktyce głębokich przemyśleń filozoficznych, psychologicznych, etycznych, a nawet lingwistycznych. Wszystkie one wpłynęły na sposób działania aplikacji. W telegraficznym skrócie są to:

Koncepcja OODA

Cykl OODA to model sposobu, w w jaki decyzja jest generowana w naszych umysłach. To sekwencja czterech równolegle uruchamianych procesów, które regulują wymianę informacji ze środowiskiem. Cykl OODA jest kręgosłupem całej aplikacji. Pozwala w optymalny sposób przetwarzać dane (zmienić chaos informacyjny w actable knowledge i - co ważniejsze - efektywnie wykorzystać pozyskane rozumienie środowiska działania (chodzi o tzw. świadomość sytuacyjną) do wywierania wpływu na świat zewnętrzny.

Rzeczywistość i język ją opisujący

NiePozwalam jest zaawansowanym modelem relacji i zdarzeń zachodzących w świecie społecznym. Jakiekolwiek upraszczanie i wycieczki na skróty skończyłyby się utratą kontaktu z rzeczywistym światem. Urywek książki Time Enough for Love Roberta A. Heinleina, parafraza wywodu Alfreda Korzybskiego, twórcy systemu semantyki ogólnej:

Człowiek żyje w świecie idei. Każdy fenomen jest tak złożony, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć go w całości. Wyodrębnia więc pewne cechy danego zjawiska tworząc nową ideę, a potem przedstawia ideę jakimś symbolem, słowem lub symbolem matematycznym. Ludzkie działania są niemal całkowicie reakcją na symbole. Kiedy myślimy, pozwalamy symbolom działać na inne symbole w pewien ustalony sposób – zgodnie z zasadami logiki lub matematyki. Jeśli symbole zostały wyodrębnione tak, że pod względem budowy są podobne do fenomenu, który reprezentują i jeśli działania na symbolach są podobne do budowy i porządku działań tego fenomenu w rzeczywistym świecie, jesteśmy psychicznie zdrowi. Jeśli nasze logiczno-matematyczne lub słowne symbole zostały źle dobrane, nie jesteśmy psychicznie zdrowi.

Wojny informacyjne

Człowieka bezbronnym wobec manipulacji czyni bałagan w myśleniu. Z kolei społeczeństwo, ale też mniejsze grupy ludzi, staje się bezbronne, gdy traci zdolność do dostrzeżenia i realizowania wspólnego celu. Ta obserwacja kryje się w założeniach koncepcji wojen buntwniczych autorstwa rosyjskiego wojskowego Jewgienija Messnera.

Wojny buntownicze Messnera, koncepcja dezinformacji sformułowana przez Vladimira Volkoffa, koncepcje walki partyzanckiej Mao Zedonga oraz zachodnia koncepcja konfliktów asymetrycznych mówią o rodzaju konfliktu, który określany jest często terminem "wojny informacyjne". Cechą takiego konfliktu jest, cytując za opracowaniem prof. Sykulskiego, m.in.

  • Brak formalnego wypowiedzenia wojny;
  • zatarcie różnic między okresem pokoju i wojny;
  • Brak linii frontu;
  • rebelia może rozpocząć się wewnątrz państwa z dala od granicy państwowej;
  • Formalne „odpaństwowienie” grup zbrojnych, biorących udział w walkach (brak państwowych oznak rozpoznawczych);
  • Zrównanie roli uzbrojonych, zrewoltowanych grup społecznych z wojskami regularnymi;
  • Decydujące znaczenie długofalowych działań psychologiczno-informacyjnych;

Upadek etyki wśród polityków, zakłócenia porządku społecznego, utrata poczucia sprawiedliwości społecznej i braku gwarancji praworządności to kilka symptomów, które są poszlaką do tego, że dane społeczeństwo jest przedmiotem ataku w tak zdefiniowanej wojnie.

Architektura aplikacji NiePozwalam została obmyślana celem przeciwstawienia się tym wyżej wymienionym i innym zjawiskom wzmagającym chaos informacyjny, a więc i bezradność osób nim dotkniętych. Niezależnie od tego, czy zjawiska te są generowane czyjąś ręką, czy też toczą się samoistnie.

Link: Znakomity tekst o wojnach buntowniczych

Dlaczego to się nie uda

Konieczność podjęcia działania, a nawet zrewidowania własnych poglądów, wypycha ludzi z tzw. strefy komfortu. U każdej osoby działa to inaczej, gdyż kwestia przyznania się do błędu jest poważną barierą psuychologiczną.

Decydenci nie lubią zmian. Ten, kto ma władzę lub pozycję będzie zawsze przeciw zmianom, gdyż każda zmiana jest dla niego zmianą na gorsze. Wzorzec ten widoczny jest na wszystkich poziomach ludzkiej aktywności. W geopolityce, na początku XX wieku, przejawiał się umiłowaniem pokoju przez Imperium Brytyjskie.

Jeśli sprawisz, że ludzie pomyślą, że myślą, pokochają cię. Jeśli rzeczywiście sprawisz, że zaczną myśleć, znienawidzą cię. -- Don Marquis

Important variables
Task: easystart
Itemkind: userworkspaces
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme
Current theme: Obrien

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface

Ciacho colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

Wzorzec

Exemplar: .