Bardzo polecamy zapoznanie się z wyjaśnieniami i pomocą

Przejdź do sekcji pomocy pod formularzem. Klik!
Pokaż/ukryj okienka z pomocą

Stanowiska podmiotów

Wskaż uczestnika zdarzenia i określ jak się zachował. Aby mechanizm zadziałał, trzeba wskazać pytanie naprowadzające, czyli kwestię, w której uczestnik zajmuje stanowisko.

Część 1 - Wskaż uczestnika...

Zdarzenie w przestrzeni publicznej

Uczestnik zdarzenia

Wskaż istniejący lub dodaj nowy


na szybko lub w nowym oknie

Krok 2 - Opisz zachowanie i zacytuj słowa uczestnika

Opisz zwięźle, co zrobił

Mini esej zawierający zwięźle wspomniane trzy sprawy: obiektywne spojrzenie, racje tego uczestnika oraz argument(y) strony przeciwnej.

Zacytuj jego słowa...

Kluczowy fragment wypowiedzi

Jeśli uczestnik nic nie mówił, kliknij "brak"

Dodatkowy URL - porada

captions.sourcetype_id

Oceń wiarygodność dla typów źródeł
Jak napisać opis

URL potwierdzenia

URL

Dodatkowe okoliczności

Jeśli znasz link lepiej naświetlajcy zachowanie tego uczestnika zdarzenia

Mini esej

buttons.description_as_a_mini_essay

Opisz sprawę obietywnie. Podaj nie tylko argument, który do ciebie przemawia, ale też racje lub punkt widzenia, z którymi się nie zgadzasz.

Z tonu twojego eseju powinno wynikać, że przemyślałeś zdarzenie krytycznie i z dystansem do emocji i własnych poglądów, zgodnie z duchem wiedzy przekazanej w tym filmie .

Krok 3 - określ kontakst zachowania

Kontekst zachowania

-

swoim działaniem lub słowami odpowiada na to pytanie:

Osadź zachowanie w kontekście jakiejś kwestii

Uczestnik zdarzenia i oceniający go użytkownik odpowiadają na inaczej postawione pytanie. Pytania te są sformułowane tak, aby dało się wykryć sprzeczność ich poglądów.

Tagi

Kwestie powiązane
Porada

Kwestie powiązane

Czasami jedno zachowanie ma kilka równorzędnych kontekstów. Na przykład pytanie #2 ( Szkalowanie imienia narodu Polskiego ) może być jednocześnie przez kontekst użycia frazy polskie obozy zagłady. Albo kontekst pytania #66 może jednocześnie dotyczyć kwestii kryzysu emigracyjnego .

Jego rolą w zdarzeniu jest lub zdaje się być...

Postaraj sie określić rolę uczestnika zdarzenia: czy to bezpośredni "sprawca", czy wydawca treści, itp.

Co wybrać...

słowa (zapowiedź, deklaracja)

To na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.


działanie

To rzeczywisty czyn, który jest realizacją jakichś poglądów w raktyce, realizacją obietnicy lub zmienia status prawny innych osób. Będzie to głosowanie w sejmie, realizacja przyrzeczenia, realizacja groźby itp.

Ważne uściślenie: słowami można też działać - do tego służą performatywy takie jak "niniejszym ogłaszam was mężem i żoną". Czyn osoby upoważnionej to nie słowa (ja udzielę wam małżeństwa), ale działanie (nieniejszym udzielam).


(wynikają z zachowania - odgadnięte)

To na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.

Tyle wystarczy!

albo dodaj więcej szczegółów:

Dodatkowe informacje

pomogą innym w określaniu odpowiedzialności i wyszukiwaniu. Dodatkowy URL powinien prowadzić do szczegółowego opisu zachowania konkretnego uczestnika jakiegoś zdarzenia. Może to być wpis na blogu, artykuł, etc.

Typ i zasięg wydawcy

URL sprostowania

URL sprostowania

URL

Czy dokonano sprostowania?

Sprostowanie ma różne formy. Można po nich ocenić charakter człowieka lub instytucji. tutaj

Numer zdarzenia publicznych przeprosin

Numer zdarzenia publicznych przeprosin

Należyte przeprosiny

Przeprosiny wymagaja zdolności honorowej i odwagi cywilnej. Także ich forma może być skuteczna lub nie. Jeśli zostały udzielole w szczególnie poprawny sposób - warte sa osobnego zdarzenia. Jeśli w jakiś sposób zostały udzielone, po prostu wstaw numer zdarzenia klikając tutaj

Stanowisko zakwestionowane stanowiskiem, które właśnie zgłaszasz

-

Powiązany produkt

-

odsetek (dla organizacji wielopodmiotowych)

Nie znalazłeś produktu?

Nowy produkt

Dopisz na szybko tutaj: lub : w osobnym formularzu
Role uczestnika zdarzenia

To jest w oczywisty sposób zgadywanka. Po drugie, role mogą być wielokrotne - ktoś może zostać opłacony, ale jednocześnie robi coś z ochotą.

Pomocne instrukcje i wyjaśnienia

Uczestnik zdarzenia pokazuje swoje poglądy... myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Prawda, że oczywiste? Zastosowane przez nas rozwiązanie pozwala wykryć niezgodność czynów ze słowami, a więc i fałszywe obietnice, i zmienność poglądów.

Zależnie od kwestii (pytanie naprowadzające) i twoich poglądów etycznych, brak ingerencji w przebieg zdarzenia też jest zajęciem stanowiska. Przykład: w tym zdarzeniu, głosowaniu nad odebraniem immunitetu posłowi, poseł wstrzymujący się od głosu też jest za zachowaniem immunitetu.

Pytania:

Jak wiązać z pytaniem? Uczestnik zdarzenia ujawnia swoje stanowisko w jakiejś kwestii, która jest określona pytaniem naprowadzającym. Aplikacja będzie działać tym lepiej, na im więcej pytań sam udzielisz odpowiedzi.
Słowa i czyny
Myślą, słowem, uczynkiem? Pokaż, jak uczestnik wpłynął na bieg wydarzeń - czy były to tylko deklaracje, czy też czyny. To się przyda, gdy będziesz chciał wykryć, kto robi to co mówi, a kto mówi, że robi (w rankingu mniejszego zła)

Decyzja:

Jak używać Zachowanie uczestnika to odpowiedź na pytanie naprowadzające. Zamiast głowić się nad rozszyfrowaniem prawdziwych poglądów postaci, ty osądzisz jej postępowanie w konkretnych zdarzeniach.

Aplikacja w trakcie budowy