NiePozwalam - Dodaj akcję

Utwórz akcję i zaproponuj innym, aby podjęli działanie wobec uczestnika zdarzenia lub postaci publicznych zachowujących się podobnie.

# Wskaż akcję...

W przeciwieństwie do kontrakcji akcje mają w sobie element wezwania do działania lub apelu.

URL

Tyle wystarczy!

... ale postaraj się dodać więcej szczegółów

Część informacyjna

URL
URL

Tyle wystarczy!

... ale jeśli masz czas, uzupełnij opcjonalne dane.

URL

Inicjator akcji

--
URL

Awatar

URL

Tyle wystarczy!

... ale postaraj się dodać więcej szczegółów

# Część modyfikująca akcji

Zaproponuj innym, jak mają zareagować na osobę publiczną, jej uczynek, lub jakąś kwestię. To umożliwi automatyczne przydzielanie podmiotów do białych i czarnych list. Akcja musi jasno wskazywać, w jaki typ zachowania jest skierowana

Wskaż postępek jakiejś postaci w przestrzeni publicznej. Na jego podstawie określisz, co chcesz wspierać lub zwalczać.

Wskaż konkretne stanowisko postaci publicznej

Wyszukaj zdarzenie, a następnie wskaż uczestnika