NiePozwalam - Dodaj akcję

Utwórz akcję i zaproponuj innym, aby podjęli działanie wobec uczestnika zdarzenia lub postaci publicznych zachowujących się podobnie.

# Wskaż akcję...

W przeciwieństwie do kontrakcji akcje mają w sobie element wezwania do działania lub apelu.

URL potwierdzenia

URL

Tyle wystarczy!

... ale postaraj się dodać więcej szczegółów

Część informacyjna

Krótka opisowa nazwa

Konto na Twitterze

URL

Tyle wystarczy!

... ale jeśli masz czas, uzupełnij opcjonalne dane.

Facebook fanpage akcji lub inicjatywy

URL

Inicjator akcji

--

Strona inicjatora akcji lub inicjatywy

URL

Awatar

Źródło awatara

URL

Autor awatara

Tyle wystarczy!

... ale postaraj się dodać więcej szczegółów

# Część modyfikująca akcji

Zaproponuj innym, jak mają zareagować na osobę publiczną, jej uczynek, lub jakąś kwestię. To umożliwi automatyczne przydzielanie podmiotów do białych i czarnych list. Akcja musi jasno wskazywać, w jaki typ zachowania jest skierowana

Wskaż postępek jakiejś postaci w przestrzeni publicznej. Na jego podstawie określisz, co chcesz wspierać lub zwalczać.

Wskaż konkretne stanowisko postaci publicznej

Wyszukaj zdarzenie, a następnie wskaż uczestnika